Poradniki - Nasz Swiat
20
N, czerwiec

Chciałam się dowiedzieć, czy można „zbić” polipa poprzez zastosowanie leków hormonalnych? Moja lekarka najperw zalecała mi takie leczenie, ponieważ po zabiegu usuwania polipa w macicy podobno może dojść do problemów z zajściem w ciążę, a podobno leczenie hormonalne bardzo rzadko przynosi skutek?

Najskuteczniejszą metodą leczenia polipów jest ich chirurgiczne usunięcie i następnie ewentualne zastosowanie środków hormonalnych w celu zapobiegania ich nawrotowi. Leczenie hormonale rzadko stosujemy jako terapię pierwszej lini. Wiele moich pacjentek poddało się hysteroskopi operacyjnej, zachodzac później szczęśliwie w ciążę. Przeciwnie, śródmaciczny rozwój polipa, zwłaszcza dużych rozmiarów, powodujący ograniczenie rozmiarów jamy macicy, może stać się przyczyną niepłodności. Nie należy się obawiać chirurgicznego leczenia tej tak częstej patologii.

Katarzyna Litwicka
ginekolog

Mam za sobą kilka nieudanych związków, gdzie zazwyczaj to ja byłam raniona i porzucona. Choć nie działo się dobrze, zawsze wierzyłam, że jeszcze coś uda się uratować. I wtedy odchodzili, jedni mówiąc mi to wprost, inni tchórzliwie, tłumacząc, że potrzebują przerwy.. Ja za każdym razem cirpiałam. Doszło do tego, że zaczęłam obawiać się kolejnych znajomości, tego że wszystko skończy się tak samo, że się zaangażuję, a potem będę tego żałować. Kiedy ktoś mi się podoba i zaczynam się spotykać, po kilku randkach zapala się czerwone światełko. Niedawno poznałam fajnego chłopaka, nie chcę stracić tego, co jest między nami, ale paraliżuje mnie strach. Co będzie, jeśli on mnie zostawi?
Katarzyna, 33 lata

Niestety nie posiadam daru jasnowidzenia i nie mogę zatem dać gwarancji, że tym razem będzie dobrze. Z pewnością ciężko jest otwierać się na nową miłość, myśląc o tym, że i tak kiedyś się skończy. Lęk zabiera radość z bycia razem, zaufanie i nadzieję.
Zdaję sobie sprawę, jak ciężko jest z tym walczyć. To, co chciałabym zaproponować, to próba zmiany perspektywy, skupienia się na teraźniejszości.
Wspominanie tego, co było, uniemożliwia pełne zaangażowanie w nową relację. Proszę spróbować cieszyć się chwilą, tym co jest, poznawaniem nowego chłopaka oraz siebie w tej relacji.
Co z tego wyniknie? Przyszłość pokaże, ale wierzę, że nie będzie to czas stracony.


Dorota Gontarz
Psycholog
Tel. 3270821265
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Chciałabym się dowiedzieć jakie prawa przysługują pomocy domowej, która nie mieszka ze swoimi pracodawcą w przypadku choroby. Ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia? Pracodawca może ją zwolnić?

W świetle obowiązujących przepisów pomoc domowa (colf) musi niezwłocznie poinformować swojego pracodawcę (dattore di lavoro) o nieobecności w pracy. Jeżeli jej przyczyną jest choroba (malattia) musi przesłać mu zaświadczenie lekarskie (certificato medico). Obowiązek ten dotyczy pomocy domowych nie mieszkających z pracodawcą pod jednym dachem (non convivente).

Pracodawca jest zobowiązany wypłacić połowę ustalonej pensji (metà dello stipendio) przez pierwsze trzy dni choroby i całą wysokość wynagrodzenia (stipendio intero) za kolejne dni, maksymalnie do:
- 8 dni, przy wysłudze lat pracy do 6 miesięcy (anzianità fino a 6 mesi)
- 10 dni, przy wysłudze lat pracy od 6 miesięcy do 2 lat;
- 15 dni , przy wysłudze lat powyżej 2 lat.

Jeżeli choroba pracownika trwa dłużej, w stosunku do tego, co napisane powyżej pracodawca nie jest zobowiązany do wypłacania wynagrodzenia i opłacania składek (contributi) INPS.

W takim przypadku pracownikowi przysługuje jednak prawo do utrzymania stanowiska pracy (il diritto alla conservazione del posto di lavoro), w zależności od wysługi lat:
- przez 10 dni przy wysłudze do 6 miesięcy (anzianità fino a 6 mesi)
- przez 45 dni - wysługa do 2 lat
– 180 dni - wysługa powyżej 2 lat

Po upływie terminu objętego prawem do zachowania stanowska pracy (periodo di conservazione del posto di lavoro), jeżeli pomoc domowa nie wróciła do pracy decyzja o tym, czy kontynuować z nią stosunek pracy czy go rozwiązać należy do pracodawcy.

Oczywiście pomoc domowa zachowuje prawo do otrzymania odprawy, czyli tzw. likwidacyjnego, oraz zapłaty za niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego (ferie), wolne godziny pracy (permessi) i trzynastkę (tredicesima).

Uwaga: bardzo ważne jest powiadomienie pracodawcy o nieobecności w pracy lub chorobie. Nieusprawiedliwiona w ciągu pięciu dni nieobecność, o ile nie wystąpiły przyczyny tzw. „siły wyższej” (cause di forza maggiore) jest powodem do zwolnienia pracownika „ze słusznej przyczyny”, jak określa ją prawo (giusta causa di licenziamento).
Już szóstego dnia nieusprawiedliwionej nieobecności pracodawca może wysłać do INPSU zawiadomienie o rozwiązaniu stosunku pracy.


Adwokat Mascia Salvatore
Stranieri in Italia

Czy picie alkoholu może zmniejszyć skuteczność pigułek antykoncepcyjnych?
Picie alkoholu nie oddziałuje na skuteczność pigułek antykoncepcyjnych. Jeśli jednak nadmierna ilość
alkoholu spowoduje wymioty, a minie zaledwie kilka godzin od przyjęcia tabletki - nie zdąży się ona
wchłonąć i efektywność jej działania spadnie.

W jakim czasie po porodzie można rozpocząć ponowne stosowanie tabletek hormonalnych?

Pigułki można stosować dopiero po 2-3 prawidłowych cyklach miesięcznych. Jednak jeżeli karmi się dziecko piersią trzeba stosować pigułki gestagenne. Decyzje o włączeniu hormonów w tak delikatnej sytuacji należy jednak zostawić ginekologowi, który może uzna, że jest jeszcze zbyt wcześnie na antykoncepcję hormonalną i zaleci inną metodę.

lekarz ginekolog
Katarzyna Litwicka

Witam,

Dwa lata temu wyszłam za mąż za Włocha. Poznaliśmy się w Polsce i do Włoch sprowadziliśmy się pod koniec ubiegłego roku. Kilkakrotnie byłam już w urzędzie stanu cywilnego (anagrafe) w okręgowym municipio, aby zrobić tzw. iscrizione anagrafica.

Odesłali mnie z kwitkiem już 3 razy, wymagając co rusz to nowych dokumentów.

Najpierw powiedziano mi, że muszę udokumentować moje dochody, a raczej wykazać, że mam odpowiednią liczbę pieniędzy, żeby utrzymać się we Włoszech. Ponieważ jestem na etapie szukania pracy powiedziałam, że utrzymuje mnie mąż.
Kazano zatem mojemu mężowi, aby wykazał, że ma stałą pracę i dość dochodów, żeby utrzymać nas dwoje.

Wydaje nam się to jakimś absurdem.

Co w rzeczywistości mówią przepisy? Czy możecie mi podać namiary na konkretną ustawę?

Agata z Rzymu

Szanowna Pani,
nie ma jednej konkretnej ustawy, ale proszę zwrócić uwagę na kilka rozporządzeń, na mocy których nikt nie może odmówić Pani iscrizione anagrafica.
D.lgs. n. 30 z 2007 roku, art. 10 mówi, że obywatel kraju NIE NALĘŻĄCEGO do UE, pozostający w związku małżeńskim z obywatelem Włoch ma prawo do legalnego pobytu na ternie Republiki Włoskiej bez względu na sytuację finansową małżonków.

Tym bardziej od obywatela UE (cittadino comuniatrio) nie można wymagać, aby musiał udokumentować dochody, swoje lub małżonka. Ma on PRAWO do legalnego pobytu we Włoszech z samego faktu, że poślubił obywatela Włoch.

Wymogi, które pani stawiają są interpretacją przepisów niezgodną z Konstytucją, a konkretnie z art. 3.

Poza tym nikt nie może odmówić Pani iscrizione anagrafica, ponieważ art. 19 ustawy imigracyjnej (testo unico in materia di immigrazione, d.lgs. 286 z 1998) mówi, że każdy małżonek obywatela Włoch ma prawo do legalnego pobytu we Włoszech.

Poza tym włoska konstytucja zakazuje „rozbijania” rodziny. (diritto all'unita' familiare).

Redakcja
Naszego Świata (dw)

Kiedy pigułka zaczyna działać?
Pigułka zabezpiecza przed zajściem w ciąże już po upływie pierwszej doby, jeśli rozpocznie się ją w
pierwszym dniu miesiączki. Jeżeli zostanie przyjęta w następnych dniach, lecz nie później niż w piątym dniu od pojawienia się krwawienia, antykoncepcyjne działanie pigułek rozpocznie się tydzień później. Dlatego w czasie pierwszego tygodnia ich przyjmowania należy stosować dodatkowe zabezpieczenie.

Czy można zażywać pigułki, jeśli pali się papierosy?

Kobiety, które palą nie powinny stosować tabletek, zwłaszcza po 35 roku życia, ponieważ, estrogeny
w połączeniu z nikotyną znacznie zwiększają ryzyko powstania chorób układu krążenia i zatoru płucnego.
Im więcej się pali, tym większe jest niebezpieczeństwo. Należy koniecznie informować ginekologa przepisującego tabletki o ilości palonych papierosów i jak najszybciej pozbyć się tego nałogu.

W jakim wieku można zacząć stosowanie tabletek antykoncepcyjnych?
Nie określono minimalnego wieku, w którym można rozpocząć przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych. Lepiej, jednak, nie stosować tej metody u dziewcząt poniżej 21 roku życia, gdyż pomimo ukończonego już dojrzewania płciowego nadal zachodzą zmiany w układzie regulacji wydzielania hormonów płciowych perfekcjonujace proces jajeczkowania.

Katarzyna Litwicka
lekarz ginekolog

Planuję powrót do Polski na koniec roku. Chciałabym sprowadzić mój dwuletni samochód. Czy będzie traktowany jako mój dobytek? Czy w związku z tym nie będę musiała dokonywać żadnych opłat?

1. Rzeczy przywożone do Polski z terytorium Unii Europejskiej, w tym również w ramach mienia przesiedleńczego, nie podlegają obowiązkowi zapłaty cła. Z dniem przystąpienia do UE Polska została bowiem objęta unią celną, co oznacza zakaz stosowania między państwami członkowskimi ceł przywozowych i wywozowych.

2. Można zostać zwolnionym  z obowiązku płacenia akcyzy za samochód sprowadzony przez osobę powracającą z innego państwa UE do Polski, jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące warunki (zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym  (Dz.U. nr 3 z 2009 poz. 11 z późn. zm. ):

* samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby;
* samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;
* osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dowód potwierdzający fakt użytkowania samochodu przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;
* samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jego przywozu na terytorium kraju;
* samochód osobowy został nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania obowiązującymi w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania, a przy wywozie nie zastosowano zwolnienia od akcyzy lub zwrotu podatku.

(www.powrotnik.gov.pl)