Poradniki - Nasz Swiat
11
Cz, sierpień

Jestem cudzoziemcem, od 20 lat mieszkam we Włoszech. Wynajmuję mieszkanie na piętrze. Sąsiad z dołu twierdzi, że zacieki na suficie w jego mieszkaniu powoduje wyciek z rur w mojej łazience. Przedstawiłem ten problem właścicielowi mieszkania, który powiedział, że obowiązek wylecenia odszkodowania za szkody w mieszkaniu sąsiada spoczywa na mnie. Czy to prawda, że to ja będę musiał płacić?

Rzym – 15 października 2010 -  pierwszym krokiem, jaki powinien Pan zrobić, to ustalić skąd dokładnie bierze się ten wyciek:  z nieszczelnego kolanka pod zlewem, zewnętrznej rury w łazience, a może rury głównej instalacji wodnej, biegnącej w ścianie?

W przypadku, jeśli przeciek powodują nieszczelności w tzw. głównym pionie, czyli w części instalacji należącej do całego budynku koszty naprawy i ewentualnego odszkodowania ponosi administracja budynku. Natomiast jeśli wyciek bierze się z części instalacji należącej tylko do zamieszkiwanego przez Pana apartamentu odpowiedzialność za wypłacenie odszkodowania sąsiadowi spoczywa na właścicielu mieszkania lub lokatora – w zależności od zapisu w umowie najmu.

Według ogólnych norm najmu zazwyczaj właściciel ponosi koszty wszystkich dużych napraw usterek instalacj:i wodnej, elektrycznej czy gazowej, a lokator odpowiada tylko za drobne naprawy (np. wymianę uszczelek w kranach).
Właściciel może jednak zastrzec w umowie najmu, że wszystkie naprawy w mieszkaniu w okresie trwania kontraktu będą spoczywały na lokatorze.

Aby rozwiązać dręczący Pana problem powinien Pan sprawdzić przede wszystkim, co jest przyczyną powstawania zacieku w mieszkaniu sąsiada. Wspólnie z administratorem bloku powinien Pan sprawdzić czy usterka dotyczy części instalacji należącej do budynku.

Jeżeli okaże się, że wyciek bierze się jednak z którejś rur lub kranu w mieszkaniu , powinien Pan dokładnie przeczytać umowę najmu, bo w świetle tego co powiedział właściciel, prawdopodobnie jest w niej zapis, że to Pan ponosi odpowiedzialność za naprawę.

Jeśli jednak nie ma w niej takiego zapisu,  to za naprawę awarii i odszkodowanie dla sąsiada będzie musiał zapłacić właściciel.

Stranieri in Italia

Lekarz stwierdził u mnie polipa na macicy i zalecił badanie USG w 5-6 dzień cyklu. Tak zrobiłam.
Na tej wizycie lekarz stwierdził, że polip znikł, rzekomo po prostu sie złuszczył. Na kontrole mam przyjść za 3 miesiące. Proszę o opinię.

W każdym przypadku podejrzenia o polipy błony śluzowej macicy zaleca się wykonanie USG po miesiączce. W tych dniach, w odróżnieniu od okresu przed-miesiaczkowego, endometrium jest stosunkowo cienkie i jednorodne i przez to pozwala na dokładniejszą ocenę ewentualnych zmian patologicznych.
Polipy zwykle nie znikają wraz z krwawieniem miesiączkowym. Podejrzewam, że w Pani przypadku zmiana uwidoczniona w czasie poprzedniego badania mogła wyniknąć z fizjologicznej obecności śluzu (jeśli USG zostało wykonane w centralnej części cyklu) lub niejednorodności śluzówki (w przypadku badania przed-miesiączkowego). Jeśli następne badanie wykaże zmiany wskazujące na polipy należy wykonać hysteroskopie jamy macicy.

na pytanie odpowiedziała
dr med. Katarzyna Litwicka, ginekolog

Witam, chciałam dowiedzieć się gdzie i w jaki sposób można zdać egzamin by uzyskać certyfikat CELI? Nie uczęszczam do żadnej szkoły językowej, język włoski opanowałam tylko i wyłącznie dzięki 3 letniemu pobytowi w Italii. Czy można odrazu przejść do egzaminu CELI 4? Czy nieuniknioną częścią jest zdanie egzaminów CELI1, CELI2 CELI3? Chciałam również zapytać, jaki certfikat potrzebny mi jest do rozpoczęcia kariery jako tłumacz? Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie. Kasia

Droga Pani Kasiu,
do egzaminu CELI - "certyfikatu potwierdzającego znajomość języka włoskiego,wystawianego przez Uniwersytet dla cudzoziemców w Perugi", można przystąpić dwa razy w roku, w każdej zarejestrowanej szkole językowej we Włoszech, przygotowującej właśnie do tych egzaminów.  Poniżej znajdzie Pani przykładowy link ze szkołami językowymi, które organizują egzaminy CELI.
http://www.myitalianlanguageschools.com/accreditamenti/celi.htm

Jeśli chodzi o poziom CELI, który chce się zdawać, zależy to wyłącznie od stopnia znajomości języka. Aby przystąpić do egzaminu na poziomie CELI 4, warto wcześniej podejść do egzaminu próbnego na tym poziomie. Taki egzamin próbny potwierdzi czy jest to dla Pani odpowiedni poziom. Nie jest koniecznym zdawanie niższych stopni znajomości języka włoskiego CELI 1,2 czy 3.  Najbliższe terminy egzaminów CELI są przewidziane na 22 listopada 2010 roku. Próbne egzaminy, ułatwiające sprawdzenie znajomości językja włoskiego, można znaleźć pod poniższymi linkami:
http://www.ecfirenze.it/test_di_livello.html
http://www.cvcl.it/MEDIACENTER/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=104

CELI posiada również specjalne podręczniki, które pomagają  w przygotowaniu się do egzaminu:
http://www.cvcl.it/MEDIACENTER/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=83

By rozpocząć karierę tłumacza przysięgłego należy ukończyć studia wyższe o kierunku filologia włoska, bądź studium podyplomowe dla filologów na kierunku język włoski. Po czym należy przystąpić do państwowego egzaminu na tłumacza przysięgłego z języka włoskiego. Jeśli myśli Pani o pracy jako tłumacz freelance dla biur tłumaczeń, w tym przypadku przydaje się najwyższy stopień znajomości języka włoskiego, czyli CELI5, chociaż jest to indywidualna decyzja biura zlecającego tłumaczenie.  Planując karierę tłumacza freelance, warto wyspecjalizować się w konkretnej terminologii, np medycznej, prawniczej, czy też informatycznej.

Poniżej, dla zainteresowanych zamieszczamy link z informacją na temat CELI,oraz objaśnienia punktacji egzaminów CELI.
http://www.porta-doriente.com/scuola%20d'italiano%20per%20stranieri/scuole-italiano-per-stranieri-esame-CELI.asp

Monika Zakrzewska


Jestem zatrudniony legalnie we Włoszech. W chwili obecnej jestem na urlopie, ale 2 dni temu poważnie się rozchorowałem (zapalenie opłucnej). Mogę poprosić o przerwanie urlopu?

Urlop wypoczynkowy pozwala każdemu pracownikowi na odpoczynek i regenerację sił psycho-fizycznych, dlatego też w przypadku choroby, która nie pozwala na wypoczęcie, pracownik ma prawo do przerwania urlopu i przejścia na zwolnienie lekarskie.

Choroba w czasie wakacji nie przerywa automatycznie urlopu. Pracownik, musi przedłożyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie. Wakacje zostaną zawieszone, pod warunkiem, że choroba jest na tyle poważna, że rzeczywiście uniemożliwia pracownikowi korzystanie z wypoczynku.
Oczywiście w twoim przypadku złamanie nogi prowadzi do niemożności korzystania z wypoczynku i urlop zostaje przerwany. Natychmiast po zdarzeniu musisz powiadomić o tym pracodawcę oraz INPS.

Jeżeli pracodawca będzie chciał sprawdzić stan zdrowia pracownika, może poprosić INPS o weryfikację, wysyłając lekarza na wizytę kontrolną.

W przypadku, gdy pracodawca nie zgłosi chęci przeprowadzenia kontroli medycznej, urlop automatycznie zostaje przerwany.

Jestem Polakiem, mieszkającym legalnie we Włoszech od 6 lat. Chciałbym dowiedzieć się w jaki sposób mogę uzyskać obywatelstwo włoskie?

Obywatele polscy od momentu wejścia Polski do UE są traktowani jako pełnoprawni obywatele Unii i w związku z tym mogą ubiegać się o przyznanie obywatelstwa włoskiego przez naturalizację, czyli z powodu zamieszkiwania na terytorium włoskim, po czterech latach legalnego pobytu w Italii, potwierdzonego przez włoski USC.

Czytaj także: Obywatelstwo włoskie: Od ilu lat muszę legalnie przebywać we Włoszech, by móc złożyć wniosek o obywatelstwo?

Wniosek należy złożyć w Prefekturze w miejscu zamieszkania, wraz z wypełnionym formularzem modello B oraz znaczkiem skarbowym za 14.62 euro.
Do dokumentów należy dołączyć pełny akt urodzenia, zaświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia i ewentualnie innych państw (certificato penale), w których wnioskodawca mieszkała, zaświadczenie o niekaralności we Włoszech (certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da richiedere), pozwolenie na pobyt w Italii; zaświadczenie wydane przez gminę w celu poświadczenia pobytu przez okres przewidziany przez prawo (certificato storico di residenza), stato di famiglia, fotokopię zaświadczeń o zarobkach z ostatnich trzech lat oraz rachunek poświadczający wniesienie opłaty 200 euro.

Czytaj także: Obywatelstwo włoskie: Ile powinienem zarabiać?

Wszystkie dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język włoski przez tłumacza przysięgłego.
Dane osobowe podane na wszystkich dokumentach muszą być jednakowe. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, można poprosić w konsulacie polskim w Italii o dokument zaświadczający, że inne dane osobowe tyczą się tej samej osoby, wskazując na prawidłowe i wyjaśnienie powodu różnic w aktach.

Avv. Mariangela Lioy

Pracuję legalnie od kilku lat we Włoszech. Słyszałem ostatnio, że istnieją buoni wacanze, czyli coś w rodzaju bonów wakacyjnych. Czy będąc cudzoziemcem mogę o nie wystąpić?

W dzienniku ustaw z 2 sierpnia 2010 roku został opublikowany dekret dotyczący procedury przyznawania buoni vacanze nie tylko obywatelom włoskim, ale także obywatelom UE i spoza Unii, legalnie zatrudnionym w Italii.
Bony te są formą dodatku turystycznego, z którego można skorzystać poza sezonem i skierowane są do rodzin o niskich dochodach rocznych. Mogą one zostać wykorzystane pomiędzy 23 sierpnia a 3 lipca 2011 roku, z wyłączeniem okresu pomiędzy 20 grudnia a 6 stycznia.
Tego rodzaju pomoc mogą otrzymać rodziny, które w momencie emisji buoni vacanze spełniają określone warunki socjalno-ekonomiczne.
Aby sprawdzić, czy twoja rodzina może z nich skorzystać, należy przedłożyć deklarację ISEE, która jest wskaźnikiem stanu ekonomicznego członków rodziny.
Pomoc rządowa zostaje zaaplikowana poprzez ulgę, której przedział wynosi od 20 do 45%, w zaleźności od wskaźnika ISEE i ilości członków rodziny.

Przykład:
Czteroosobowa rodzina, której wskaźnik ISEE jest niższy od 25.000 euro, może wystąpić o przyznanie tzw. libretto di buoni o łącznej wartości do 1240 euro, płacąc jedynie 682 euro (czyli z 45% zniżką).

Gdzie wystąpić o przyznanie bonów?
Buoni vacanza są swego rodzaju voucherami i można o nie wystąpić poprzez internet, na stronie: www.buonivacanze.it wypełniając specjalne oświadczenie, zawierające dane twojej rodziny oraz sytuacji finansowej.
Po zakończeniu procedury online, otrzymasz numer rezerwacji i będziesz musiał wydrukować “Modulo di richiesta BUONI VACANZE” na którym będzie widniał ww. numer. Oprócz tego, należy wydrukować “Modulo Autocertificazione composizione familiare” iwypełnić go ręcznie.
Obydwa formularze będziesz musiał złożyć, wraz z kserokopią dokumentu tożsamości, w jednym z oddziałów banku Intesa Sanpaolo. Będziesz mógł tego dokonać od drugiego do maksimum 10 dnia po wypełnieniu wniosku online.
W banku będziesz musiał zapłacić twoją część za bony i tylko po tym, bank zamówi buoni, które dostarczone zostaną bezpośrednio na twój adres domowy.
Z tego rodzaju pomocy można skorzystać tylko raz w ciągu roku kalendarzowego. Bony przyznawane są na podstawie kryterium chronologicznego złożenia wniosku oraz uiszczenia opłaty przez wnioskodawcę i można je otrzymać tylko do momentu ich wyczerpania.

Avv. Mariangela Lioy

Na pytania nadesłanie przez naszych czytelników odpowia-dają lekarzespecjaliści z polskiej przychodni PANAMEDIC.

Ostatnio bardzo często muszę oddawać mocz - zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, do tego stopnia, że co rusz muszę wstawać z łóżka. Dodatkowo, gdy leżę na wznak, to mam wrażenie, że coś mi uciska na pęcherz, czuję parcie i nie raz jestem zmuszona chodzić do ubikacji w odstępie 5 - 10 min. Czy jest coś, co może mi pomóc? Czy mogę to wyleczyć domowymi sposobami?
W Pani przypadku niezbędne jest badanie mikroskopowe rannego moczu. Może również zaistnieć potrzeba wykonania posiewu moczu i bakteriogramu w celu identyfikacji bakterii oraz przygotowania zaleceń dotyczących dalszego leczenia. Pomocne może się również okazać badanie USG układu moczowego. Pani problem może również być związany z tak zwanym pęcherzem neurogennym, którego podłożem nie jest infekcja. Zaznaczam również, że niezbędna jest natychmiastowa wizyta u lekarza, gdyż domowe leczenie może tutaj przynieść więcej szkody niż pożytku.

Dwa dni temu miałam zabieg, gdyż poroniłam w 12 tygodniu ciąży. Zastanawiam się teraz, kiedy mogę ponownie zacząć starać się o dziecko? Czy powinnam wykonywać jakieś dodatkowe badania ginekologiczne?
Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego przed zajściem w ciążę po poronieniu powinno sie odczekać minimum 3 miesiące. Przed rozpoczęciem kolejnych starań o dziecko na pewno warto wykonać kilka podstawowych badan diagnostycznych, tak aby poznać przyczyny poronienia oraz zminimalizować ryzyko ewentualnych późniejszych problemów zdrowotnych.

Od około roku mam pod pachą średniej wielkości pęcherz wypełniony przeźroczystym płynem. Po konsultacji u dermatologa okazało się, że to potówka, która jednak nie znika po jej przekłuciu. Czy można taką narośl usunąć operacyjnie?
Tak, zdecydowanie, torbiele płynowe w okolicy pachowej, które nie ustępują samoistnie lub pomimo zastosowanych środków farmakologicznych, wymagają usunięcia chirurgicznego po uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Mam nieregularne miesiączki, które od pewnego czasu są również bardzo obfite i długo trwają – nawet do 9 dni. Utrudnia mi to normalne funkcjonowanie. Chciałabym wiedzieć, czy takie miesiączki to powód do obaw i czy istnieje możliwość, żeby jakoś je wyregulować?
Jedynie badanie ginekologiczne połączone z badaniem ultrasonograficznym może przybliżyć nas do wyjaśnienia przyczyny obfitych miesiączek. Po wykluczeniu takich schorzeń jak: polipy błony śluzowej macicy, mięśniaki, choroby szyjki macicy, endometrioza i ewentualne zaburzenia krzepnięcia krwi, istnieje możliwość regulacji hormonalnej. Naturalnie, metoda leczenia zależy tylko i wyłącznie od wyników badań.