Poradniki - Nasz Swiat
28
So, maj

Obywatel polski, który uzyskał wpis do rejestru osób zameldowanych, tj. otrzymał attestazione di soggiorno wydane przez terytorialne Biuro Ewidencji Ludności (Ufficio Anagrafe), może również zalegalizować pobyt najbliższych członków swojej rodziny. Zgodnie z przepisami prawa najbliższymi członkami rodziny są: małżonek i dzieci do 21 roku życia lub starsze, o ile pozostają na utrzymaniu rodziców, a także rodzice i teściowie.

Należy jednak pamiętać, że obywatel pragnący zarejestrować członków swojej rodziny musi posiadać określone ustawowo zasoby materialne pozwalające na ich utrzymanie we Włoszech.

Poniżej przedstawiamy minimalne środki finansowe (stawka określona przez INPS na 2012 rok), które należy udokumentować, aby zalegalizować pobyt rodziny:
• 5.061,68 euro - Wnioskodawca + 1 członek rodziny
• 10.123,36 euro - Wnioskodawca + 2 lub 3 członków rodziny
• 15.185,04 euro - Wnioskodawca + 4 i więcej członków rodziny

Warto wiedzieć:
Przy wpisie do rejestru osób zameldowanych nie ma znaczenia narodowość członków rodziny, zatem obywatel Polski może zalegalizować pobyt we Włoszech członków rodziny, nawet jeśli nie posiadają oni obywatelstwa UE.

M.S. i D.W

Oboje z żoną jesteśmy Polakami. Od 2 lat mieszkamy legalnie  we Włoszech. Za miesiąc urodzi nam się dziecko. Czy przez sam fakt urodzenia się na terytorium Republiki Włoskiej stanie się jej obywatelem?

Zasady nadawania obywatelstwa włoskiego, podobnie jak polskiego, oparte są przede wszystkim o prawo krwi. Zasadę prawa ziemi stosuje się jedynie pomocniczo.

Zatem obywatelami Włoch są osoby, których przynajmniej jedno z rodziców posiada włoskie obywatelstwo.

Kwestię nadania obywatelstwa włoskiego cudzoziemcowi reguluje ustawa z dnia 5 lutego 1992 roku (Legge 5 Febbraio 1992, N. 91/1992). Na jej mocy obywatelstwo włoskie może być przyznane:
- potomkowi obywatela Włoch, tj. cudzoziemcowi, którego jedno z rodziców (lub też krewny drugiego stopnia w linii prostej np. dziadek) był w chwili urodzenia się dziecka obywatelem włoskimi,
- ze względu na zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem włoskim,
- w wyniku tzw. naturalizacji osobom, które od określonego czasu mieszkają legalnie we Włoszech.

Jeżeli cudzoziemiec urodził się i legalnie przebywał we Włoszech, to na rok na rok przed ukończeniem 18 roku życia może wystąpić o nadanie mu włoskiego obywatelstwa.

Cudzoziemiec, który zawarł zawiązek małżeński z obywatelem włoskim może wystąpić o nadanie mu obywatelstwa po dwóch latach małżeństwa, jeżeli jest rezydentem we Włoszech lub po trzech latach, jeżeli mieszka za granicą.

1. Mam pytanie. Chciałabym zajść w ciąże, ale nie wiem dokładnie, kiedy są najbardziej odpowiednie dni na poczęcie. Wiem, że trzy dni przed i po okresie są dniami niepłodnymi. Jak jest z następnymi dniami?

U kobiet posiadających regularne miesiączki (pojawiające się co 28-30 dni) okres płodny ogranicza się do dwóch dni przed i po jajeczkowaniu. Wynika to z przeżywalności komórek jajeczkowych przez 48 godzin po ich uwolnieniu z pękającego pęcherzyka, zaś plemników przez 72 godziny od stosunku.
Tak więc, aby zajść w ciążę najlepszy jest okres miedzy 11 a 15 dniem cyklu. Dni płodne charakteryzują się zwiększaną wilgotnością pochwy i obecnością śluzowatych upławów. Dodatkową pomocą są ogólnie dostępne systemy biochemiczne pozwalające ustali czas jajeczkowania na podstawie wysokości hormonu luteinizujacego w moczu.

2. Witam.  Kilka tygodni temu zauważyłam grudkę na wargach sromowych, przypominającą żylaka. Nie jestem w ciąży, nigdy nie byłam, z partnerem współżyję od kilku miesięcy. Czytałam, że w czasie ciąży to normalne, ale u mnie? Mam sporą nadwagę - przy 170 cm ważę 110 kg. Czy to może być przyczyna? Jak leczyć żylaki w takim miejscu? Dodam, że grudka nie sprawia mi bólu.

Taka grudka na wargach sromowych to nie koniecznie żylak. Sadzę, iż powinna zwrócić się Pani do ginekologa, by wykluczyć inne zmiany chorobowe takie jak endometrioza lub czerniak sromu, które oczywiście wymagają innego leczenia. W diagnozie różnicowej pomocnym badaniem jest kolposkopia.

Pracuję jako colf w niepełnym wymiarze czasu pracy,czy przysługuje mi 26 dni pełnopłatnego urlopu w roku?

Opiekunki i pomoce domowe mają prawo do urlopu, z tymże okres urlopowy musi odpowiadać potrzebom pracownika. Cudzoziemcy pracujący jako pomoce domowe i opiekunowie, jeśli nie wykorzystują urlopu w ciągu roku, pod warunkiem uzyskania zgody pracodawcy, mogą „zbierać” dni urlopowe przez 2 lata, aby uzyskać dłuższy wypoczynek w momencie, kiedy zdecydują się na wakacje w kraju pochodzenia.

Minimum 8 dni urlopu przysługuje osobom pracującym „na godziny”. 15 dni urlopu, jeśli pracowały do 5 lat, 20 dla osób, które pracują ponad 5 lat. 26 dni urlopu przysługuje pomocom domowym i opiekunkom zatrudnionym na cały etat lub mieszkającym z pracodawcą.

Jeżeli pracownik zatrudniony jest od mniej niż roku, za każdy przepracowany miesiąc przysługuje mu 2,16 dnia urlopu.

Stranieri in Italia

Jestem Polką i chciałabym przyjechać do Włoch, by uczęszczać tutaj na studia. Co muszę zrobić?

Obywatele krajów Unii Europejskiej mają prawo do swobodnego przemieszczania się po terytorium Wspólnoty, jednak jeśli chcesz zostać we Włoszech dłużej niż trzy miesiące, musisz zostać wpisana do rejestru osób zameldowanych odpowiednik polskiego USC) w gminie czy dzielnicy, gdzie masz zamiar zamieszkać.

Czytaj także: Codice Fiscale – Numer Identyfikacji Podatkowej

W momencie rejestracji we włoskim USC musisz posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty), codice fiscale, który możesz wyrobić we włoskiej agenzia delle entrate oraz zaświadczenie o zapisaniu się na studia.

Musisz też posiadać wystarczające środki na utrzymanie się tutaj w Italii. Aby wykazać ich posiadanie wystarczy, że podasz numer konta, na którym posiadasz pieniądze na utrzymanie.

Ponadto należy również wykazać posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na okres jednego roku lub czas trwania kursu, jeżeli mniej niż rok.

Avv. Mariangela Lioy

Przez trzy miesiące chodziłam z Włochem. Rozstaliśmy się, bo ze względu na różnicę charakterów i niewiele wspólnych zainteresowań związek nie miał przyszłości. To była wspólna decyzja – tak mi się bynajmniej wydawało. Uznałam znajomość za zakończoną, tym bardziej że przez ponad rok nie mieliśmy żadnego kontaktu. Około miesiąca temu poprzez portal społecznościowy mój były chłopak „przypomniał” sobie o mnie. Żąda, abym do niego wróciła, wysyła mi obraźliwe e-maile i wypisuje brzydkie rzeczy o mnie w internecie. Grozi, że to dopiero początek „inferno” jakie zamierza mi zgotować, jeśli nie zgodzę się z nim znowu spotykać. Proszę o radę i pomoc jak się od niego uwolnić.

Zdesperowana

Szanowna Pani,

Stalking, czyli systematyczne naruszanie wolności osobistej i prywatności drugiej osoby, poprzez np. natrętne telefonowanie, wysyłanie sms-ów, listów i e-maili, groźby, zachowania agresywne, śledzenie, nękanie, obserwowanie i szkodzenie jest PRZESTĘPSTWEM.

Powinna Pani jak najszybciej złożyć zawiadomienie o tym, że jest Pani nękana w najbliższym komisariacie policji lub karabinierów.

Ponadto wsparcie prawne i  psychologiczne otrzyma Pni pod numerem telefonu 1522.  1522 to bezpłatna  infolinia, czynna 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku oferująca pomoc wszystkim kobietom, które doświadczyły przemocy, zastraszania, poniżania i które boją się o swoje bezpieczeństwo.

Więcej na temat tego telefonu zaufania przeczyta Pani tutaj: www.antiviolenzadonna.it.

Redakcja

Przez ponad pół roku przebywałam w Polsce i nie wiedziałam o ponownym wprowadzeniu podatku od nieruchomości we Włoszech. Wróciłam do Italii kilka dni temu, ale nie znalazłam w skrzynce żadnego listu z informacją ile wynosi IMU w przypadku mojej nieruchomości. Proszę o pomoc w tej sprawie.

18 czerwca minął termin zapłaty pierwszej raty podatku IMU (wł. imposta municipale sugli immobili) od tzw. pierwszego domu (wł. prima casa). Drugą ratę trzeba będzie zapłacić we wrześniu, a trzecią i ostatnią w grudniu.

Właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie uiścili opłaty za pierwszą ratę, powinni tego dokonać w jak najszybszym terminie, ponieważ  narażoni są na dodatkowe kary pieniężne.
Nie radzimy także czekać na dostarczenie listu z informacją o należnej kwocie, ponieważ nadejdzie on z pewnością z opóźnieniem, co wiązać się będzie z kolejnymi, dodatkowymi kosztami.

W celu wyliczenia należnego podatku IMU można skorzystać z pomocy księgowego lub dostępnjych on-line gotowych programów.

Jeżeli chodzi o tzw. pierwszy dom (który w większości przypadków właścicieli jest też jedyną ich nieruchomością) podatek wyniesie 0,4% tzw. dochodu katastralnego „rendita catastale”, którego wartość powinna zostać zawarta w akcie kupna-sprzedaży nieruchomości, podniesionego o 5% i pomnożonego przez 160.

Dzieląc wynik podanego powyżej wyliczenia  przez trzy otrzymujemy wysokość dwóch pierwszych rat. Do trzeciej raty będzie trzeba dodać ewentualny wzrost IMU (maksymalnie 0,6%) zatwierdzony przez poszczególne gminy.

Ulgi!
Przewidziano ulgę podatkową dla wszystkich właścicieli, w wysokości 200 euro, a w przypadku posiadania dzieci pozostających na utrzymaniu które nie ukończyły 26 roku życia dodatkowo można odliczyć 50 euro za każde dziecko.

Z ulgi podatkowej każda rodzina może skorzystać jednorazowo, nawet w przypadku, kiedy mieszkają w oddzielnych domach. Oznacza to, że jeśli każde z małżonków posiada mieszkanie, to tylko jedno z nich będzie uznane jako „prima casa” i tylko raz dana rodzina będzie mogła skorzystać z ulgi.

redakcja

Więcej artykułów…