Poradniki - Nasz Swiat
28
So, maj

Pracuję jako colf w niepełnym wymiarze czasu pracy,czy przysługuje mi 26 dni pełnopłatnego urlopu w roku?

Opiekunki i pomoce domowe mają prawo do urlopu, z tymże okres urlopowy musi odpowiadać potrzebom pracownika. Cudzoziemcy pracujący jako pomoce domowe i opiekunowie, jeśli nie wykorzystują urlopu w ciągu roku, pod warunkiem uzyskania zgody pracodawcy, mogą „zbierać” dni urlopowe przez 2 lata, aby uzyskać dłuższy wypoczynek w momencie, kiedy zdecydują się na wakacje w kraju pochodzenia.

Minimum 8 dni urlopu przysługuje osobom pracującym „na godziny”. 15 dni urlopu, jeśli pracowały do 5 lat, 20 dla osób, które pracują ponad 5 lat. 26 dni urlopu przysługuje pomocom domowym i opiekunkom zatrudnionym na cały etat lub mieszkającym z pracodawcą.

Jeżeli pracownik zatrudniony jest od mniej niż roku, za każdy przepracowany miesiąc przysługuje mu 2,16 dnia urlopu.

Stranieri in Italia

Przez ponad pół roku przebywałam w Polsce i nie wiedziałam o ponownym wprowadzeniu podatku od nieruchomości we Włoszech. Wróciłam do Italii kilka dni temu, ale nie znalazłam w skrzynce żadnego listu z informacją ile wynosi IMU w przypadku mojej nieruchomości. Proszę o pomoc w tej sprawie.

18 czerwca minął termin zapłaty pierwszej raty podatku IMU (wł. imposta municipale sugli immobili) od tzw. pierwszego domu (wł. prima casa). Drugą ratę trzeba będzie zapłacić we wrześniu, a trzecią i ostatnią w grudniu.

Właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie uiścili opłaty za pierwszą ratę, powinni tego dokonać w jak najszybszym terminie, ponieważ  narażoni są na dodatkowe kary pieniężne.
Nie radzimy także czekać na dostarczenie listu z informacją o należnej kwocie, ponieważ nadejdzie on z pewnością z opóźnieniem, co wiązać się będzie z kolejnymi, dodatkowymi kosztami.

W celu wyliczenia należnego podatku IMU można skorzystać z pomocy księgowego lub dostępnjych on-line gotowych programów.

Jeżeli chodzi o tzw. pierwszy dom (który w większości przypadków właścicieli jest też jedyną ich nieruchomością) podatek wyniesie 0,4% tzw. dochodu katastralnego „rendita catastale”, którego wartość powinna zostać zawarta w akcie kupna-sprzedaży nieruchomości, podniesionego o 5% i pomnożonego przez 160.

Dzieląc wynik podanego powyżej wyliczenia  przez trzy otrzymujemy wysokość dwóch pierwszych rat. Do trzeciej raty będzie trzeba dodać ewentualny wzrost IMU (maksymalnie 0,6%) zatwierdzony przez poszczególne gminy.

Ulgi!
Przewidziano ulgę podatkową dla wszystkich właścicieli, w wysokości 200 euro, a w przypadku posiadania dzieci pozostających na utrzymaniu które nie ukończyły 26 roku życia dodatkowo można odliczyć 50 euro za każde dziecko.

Z ulgi podatkowej każda rodzina może skorzystać jednorazowo, nawet w przypadku, kiedy mieszkają w oddzielnych domach. Oznacza to, że jeśli każde z małżonków posiada mieszkanie, to tylko jedno z nich będzie uznane jako „prima casa” i tylko raz dana rodzina będzie mogła skorzystać z ulgi.

redakcja

Pracuję legalnie we Włoszech od kilkunastu lat. Za kilka tygodni przyjdzie na świat moje pierwsze dziecko i w związku z tym chciałabym się dowiedzieć czy będzie miało prawo do opieki zdrowotnej we Włoszech i jeżeli tak w jaki sposób mogę wybrać dla niego pediatrę?

Opieka zdrowotna dla dzieci nowonarodzonych jest we Włoszech zagwarantowana przez prawo, niezależnie czy rodzice dziecka przebywają tu legalnie, czy też nie.

W przypadku dzieci, których rodzice przebywają w Italii legalnie, należy obowiązkowo zapisać dziecko do ASL w miejscu zamieszkania. Aby tego dokonać należy przedłożyć akt urodzenia dziecka, zaświadczenie o zameldowaniu lub jego samozaświadczenie oraz zaświadczenie o wpisaniu do rejestru osób zameldowanych rodziców.

Rejestracja jest bezpłatna, a książeczkę zdrowia, czyli testera sanitaria zostanie przesłana w późniejszym terminie na adres zamieszkania rodziców. Ważność książeczki uzależniona jest od ważności pozwolenia na pobyt rodziców.

W ASL będziesz mogła wybrać z listy lekarzy dostępnej w ASL pediatrę, który przyjmuje w twojej gminie, dzielnicy.
Dla dzieci w wieku od 0 do 6 lat należy wybrać pediatrę, natomiast dla niepełnoletnich od 6 do 14 lat można zapisać do lekarza rodzinnego lub pozostawić je u tego samego pediatry.

Pediatra w swoim gabinecie wykonuje bezpłatnie wszystkie badania diagnostyczne, terapeutyczne oraz kontroluje rozwój zarówno fizyczny jak i psychiczny dziecka.

Z moim chłopakiem jestem już od trzech lat. Mieszkamy wspólnie od roku. Oboje zrezygnowaliśmy z innych związków, by być razem. Jest cudownie, nie wyobrażam sobie życia bez niego. Wiem też, że z nikim innym nie chciałabym, nie potrafiłabym być. Niestety nie oznacza to, że jestem mu wierna.
Kilka miesięcy temu spotkałam swojego byłego chłopaka. Nie planowałam zdrady, a jednak zdradziłam. Kilka tygodni później przestałam go widywać, czułam się winna. Najgorsze jest jednak to, że niedawno wdałam się w kolejny romans. Nie wiem, co mam robić. Czy to oznacza, że coś jest ze mną nie tak? Czy nigdy nie będę potrafiła być wierna? Nie chcę ranić mojego chłopaka, jest miłością mojego życia.

Ania, 28 lat

Skoro odnalazła Pani miłość, to warto ją szanować. Zdrada stanowi poważne zagrożenie dla trwałości związku, zwłaszcza, że nawet usilnie strzeżona, niewygodna prawda potrafi w najmniej spodziewanym momencie wyjść na światło dzienne. Analizując tę sytuację, można stawiać oceny lub snuć przypuszczenia typu: „Coś jest ze mną nie tak”, „Nie będę potrafiła być wierna”, itp. Jednak specyfiką takich rozważań jest to, że niosą ryzyko zamknięcia się w negatywnej etykiecie („niewierna”) i rezygnacje prób zmiany tej postawy. Tymczasem nawet jeżeli są czynniki, które wywołały Pani skłonności do niewierności, nie oznacza to, że jest Pani bezwolna i nie może kontrolować swojego zachowania. Proponuję zatem inaczej postawić pytanie: „Co sprawia, że nie potrafię być wierna?”, „Czego szukam w przygodnych związkach?”.
Odpowiedzi mogą być różne: ekscytacja z przygodnego flirtu, poczucie bycia odkrywaną czy adorowaną, odświeżenie dawnych wspomnień z byłym partnerem, satysfakcjonujący seks – to tylko niektóre z przyczyn niewierności wobec partnerów. Warto również zastanowić się, jaką funkcję pełni zdrada, czemu służy, jakie cele – być może ukryte – realizuje. Czy daje poczucie wolności („Nie jestem związana”)? A może pełni rolę swoistej wypłaty partnerowi, chęci odegrania się i zemsty na nim za faktyczne lub domniemane przewinienia? Nie znam odpowiedzi, próbuję jednak wykazać, jak wiele czynników może wpływać na Pani postawę. Od podjęcia szczerej refleksji na ten temat może przecież zależeć przyszłość relacji z człowiekiem, który tak wiele dla Pani znaczy.
Jeżeli będzie Pani miała trudności ze znalezieniem przyczyny swojej niewierności, z pewnością pomoże w tym Pani psycholog.

Dorota Gontarz
Psycholog
tel: 3270821265

Kilka dni temu umówiłem się ze sprzedawcą na zakup wybranego przeze mnie towaru. Osoba sprzedająca poprosiła mnie jednak o uiszczenie opłaty za towar przed jego dostarczeniem, doładowując jego kartę kredytową. Poza tym sprzedawca zostawił mi jako kontakt z nim jedynie numer telefonu komórkowego. Czy mogę mu zaufać?

Opisany przypadek jest statystycznie najczęściej stosowaną metodą wśród oszustów w e-biznesie. Klient pod żadnym pozorem nie powinien wierzyć w ten “specyficzny” rodzaj zapłaty. W przypadku zakupu przez internet należy najpierw ustalić sposób zapłaty za zaliczeniem lub przelewem bankowym. W ten sposób zostanie “ślad” dokonanej transakcji.
Jeżeli chodzi o dane kontaktowe, klient powinien wymagać od osoby sprzedającej więcej niż jednego numeru telefonu, najlepiej jeżeli będzie to numer telefonii stacjonarnej.

(www.commissariatodips.it) am

Do tej pory mieszkałem zawsze z kolegą. Ale po kilku latach w wynajętym pokoju, postanowiłem poszukać całego mieszkania do wynajmu. W umowie o najem, właściciel mieszkania umieścił dodatkowe opłaty dodatkowe. Chciałbym dowiedzieć się o co chodzi? Czy tego typu opłaty musi uiszczać najemca?
Robert, e-mail


Umowa najmu lokalu mieszkalnego regulowana jest przez kodeks cywilny oraz ustawę nr 392 z 1978 roku.
Należy pamiętać, że dzięki umowie o najem, obie strony umożliwiają jednej osobie (właścicielowi) dzierżawę nieruchomości drugiej osobie (najemcy) na określony okres czasu, który zazwyczaj wynosi 8 lat (tzw. Umowa 4+4). W niektórych przypadkach i z powodów potrzeb obu stron, umowa może zostać spisana na krótszy czas.

Dodatkowe opłaty
Oprócz opłaty za czynsz (wynajem) , prawo włoskie przewiduje, że najemca musi opłacać także szereg dodatkowych opłat. Mowa tu o tzw. dodatkowych opłatach (oneri accessori) wymienionych w art. 9 ustawy nr 392 del 1978. Ww. artykuł przewiduje, że oprócz czynszu, na najemcy spoczywają opłaty związane ze sprzątaniem klatki schodowej i ewentualnie podwórka, obsługę i konserwację windy, zaopatrzenie w wodę, oświetlenie, ogrzewanie, wywóz szamba i innych świadczonych usług (condominio).
Jeżeli w budynku zatrudniony jest także portier , najemca zobowiązany jest pokrywać koszty za niego w 90%, o ile w umowie najmu nie zostało zapisane inaczej.

Podsumowując, najemca zobowiązany jest do opłaty tzw. dodatkowych usług, z których sam korzysta.

Jeżeli rachunki za gaz, energię elektryczną i inne usługi dodatkowe nie są przysyłane na adres najemcy, właściciel ma obowiązek przedstawienia ich lokatorowi przed poproszeniem go o zapłatę.  Opłaty te muszą zostać uiszczone w przeciągu 2 miesięcy od dnia, kiedy właściciel lokalu zwrócił się do najemcy z prośbą o ich uiszczenie. Jeżeli lokator nie zapłaci rachunków, a ich suma przekroczy dwumiesięczny czynsz, może to spowodować rozwiązanie umowy i wszczęcie procedury eksmisji przez wynajmującego przeciwko najemcy.
Oczywiście istnieje możliwość, że obie strony ustalą inne zasady zapłaty dodatkowych opłat. Jednak nie są one nieograniczone. Warto podkreślić, że art. 79 ww. ustawy zabrania tego typu porozumień, pomimo, że zostaną one wpisane do umowy o najem, które nadmiernie obciążą najemcę.

Wydatki na administratora
Jeżeli nieruchomość wynajmowana jest w budynku, wydatki związane z opłatą administratora ponosi właściciel mieszkania. Obie strony mogą jednak postanowić inaczej, mogą np. podzielić opłatę.

Avv. Andrea De Rossi

Jeżeli jesteś w ciąży, musisz wiedzieć, że państwo włoskie roztacza opiekę nad matką, dając jej gwarancje w miejscu pracy, opiekę medyczną, zasiłki dla kobiet w ciąży. We Włoszech, każda kobieta ma prawo do badań medycznych, które są bezpłatne w określonym czasie ciąży.
Dziewięć miesięcy ciąży jest podzielone na tygodnie, w czasie których należy przeprowadzić badania specjalistyczne, aby skontrolować stan zdrowia twój oraz dziecka.


Podstawowe badania są bezpłatne (twój lekarz posiada spis badań bezpłatnych). Wiele specjalistycznych badań nie jest jednak bezpłatnych i trzeba za nie zapłacić. Wyjątkiem są badania, które zleci ci twój lekarz, jeżeli podejrzewa jakiekolwiek komplikacje.
Jeżeli masz więcej niż 35 lat, jeżeli urodziłaś już wcześniej dziecko z chorobami chromosomatycznymi lub w czasie wykonania badania USG lekarz zauważył wady rozwoju płodu, twój lekarz zaleci ci wykonanie badań prenatalnych, dzięki którym można sprawdzić, czy płód rozwija się prawidłowo.
Kiedy już urodzi się twoje dziecko, ma ono prawo do bezpłatnych badań lekarskich oraz różnego typu analiz, aż do 6 roku życia. Oczywiście wszystkie badania i analizy muszą być przepisane przez lekarza prowadzącego i mogą być wykonywane w szpitalach państwowych lub prywatnych, które mają podpisane umowy z Państwową Służbą Zdrowia (Servizio Sanitario Nazionale).

Gwarancje w miejscu pracy
Jeżeli masz umowę na pracę zależną i jesteś w ciąży, nie możesz zostać zwolniona z pracy do momentu, gdy twoje dziecko ukończy pierwszy rok życia (z wyjątkiem, gdy twoja firma zostanie zamknięta z powodu bankructwa lub jeżeli zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy z twojej winy lub twoja umowa wygasła wcześniej).
Jeżeli jesteś w ciąży, pracodawca jest obowiązany udzielać ci zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie, przeprowadzane w związku z ciążą. Musisz jednak przedstawić pracodawcy zaświadczenie o dacie i godzinie badania.
W ostatnich dwóch miesiącach ciąży i do końca trzech miesięcy po porodzie masz prawo do urlopu macierzyńskiego. Możesz jednak pracować do jednego miesiąca przed porodem. W tym przypadku twój lekarz będzie musiał wystawić ci specjalne zaświadczenie pozwalające na tą zmianę.
Podczas urlopu macierzyńskiego masz prawo do otrzymywania 80% twojego wynagrodzenia, zarówno jeżeli masz umowę na pracę zależną (dipendente) lub jesteś pracownikiem samozatrudnionym (rzemieślnik, handlowiec, rolnik, przedsiębiorca rolny). Jeżeli jesteś pracownikiem zależnym możliwe jest jednak, że krajowy kontrakt zbiorczy dla twojej kategorii przewiduje, że twoje wynagrodzenie musi być wypłacane w całości.
Oprócz obowiązku pozostania w domu w pierwszych trzech miesiącach po porodzie, możesz pozostać w domu przez następne 6 miesięcy (jeżeli jesteś matką samotnie wychowującą dziecko przysługuje ci 10 miesięcy urlopu). Podczas tego typu urlopu masz prawo do otrzymywania 30% twojego wynagrodzenia.
Po porodzie jako pracownik zależny masz prawo do przerw w czasie pracy, są to tzw. przerwy dla matek karmiących piersią (dwie godziny dla kobiet, które pracują 6 lub więcej godzin dziennie; godzinę dla kobiet pracujących do 6 godzin dziennie).
Jeżeli urodziłaś bliźniaki, godziny przerw są podwojone i mogą być wykorzystane przez oboje z rodziców w tym samym czasie.
Każde z rodziców, zarówno matka jak i ojciec, pomimo, że wykorzystali wszystkie przysługujące im zwolnienia od pracy mają prawo, w razie choroby dziecka, do wzięcia płatnego pozwolenia na zwolnienie się z pracy. Do trzeciego roku życia dziecka rodzicom przysługuje do 30 dni w roku, natomiast od 3 do 8 roku życia dziecka przysługuje 5 dni w roku.
Wiele razy w zbiorczych kontraktach napisane jest jednak, że tego typu zwolnienia są płatne, jedynie do trzeciego roku życia.
Stranieri in Italia

Więcej artykułów…