Pracodawca nie przekazał mi zaświadczenia CUD - Nasz Swiat
20
N, czerwiec

Ekspert odpowiada

Każdy pracodawca zgodnie z artykułem 4 pkt. 6 dekretu 332/98 zobowiązany jest do przekazania pracownikowi zaświadczenia CUD (Certificazione Unica Redditi di lavoro dipendente) do 28 lutego następnego roku. W zaświadczeniu CUD zawarte są informacje o dochodach uzyskanych w poprzednim przepracowanym roku, pobranych zaliczkach na podatek, zapłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

W przypadku nieprzekazania przez pracodawcę zaświadczenia CUD pracownikowi, zgodnie z artykułem 11 pkt 1 dekretu legislacyjnego 471/97, płatnikowi grozi kara grzywny w wysokości od 258,23 do 2.065,83 euro. Tego samego rodzaju kara zostanie zaaplikowana w przypadku wydania zaświadczenia CUD niekompletnego lub zawierającego błędne informacje.

W związku z tym, że zaświadczenie CUD potrzebne jest do złożenia rocznej deklaracji o zarobkach, pracownicy, którzy nie otrzymali ww. dokumentu do końca lutego, powinni wysłać list polecony z potwierdzeniem odbioru do pracodawcy, w którym żądają przekazania zaświadczenia CUD, zaznaczając przy tym, że jeżeli nie zostanie ono dostarczone, sprawa zostanie skierowana do Agenzia delle Entrate (włoski urząd skarbowy).

opr. Anna Malczewska

Artykuł ten nie jest porada prawną i ma charakter jedynie informacyjny.