Pracuję jako baby sitter. Czy muszę wyjeżdżać z moim pracodawcą na wakacje? - Nasz Swiat
24
Cz, czerwiec

Ekspert odpowiada

Pracuję od ponad 2 lat jako baby sitter w rodzinie włoskiej, z którą także mieszkam. W związku z wakacjami rodzina zdecydowała się przenieść do domu nad morzem. Czy muszę z nimi wyjechać?

W przypadku, gdy pracodawca prosi o przeniesienie się z nim, w tym przypadku do domu nad morze, pracownik tzw. convivente, czyli mieszkający przy rodzinie, nie może odmówić.
Oczywiście nie może zmienić się stosunek pracy. Oznacza to, że pracownik będzie miał takie samo prawo do odpoczynku, jak w miejscu stałego pobytu.
W przypadku, gdy pracownik będzie musiał ponieść koszty z dojazdem do letniego domu, pracodawca winien zwrócić mu pieniądze.
Jeżeli w umowie o pracę nie zostały przewidziane zmiany miejsca pobytu, np. w okresie wakacji, pracodawca będzie musiał zapłacić pracownikowi tzw. dietę dzienną, której wysokość równa się 20% minimalnego wynagrodzenia dziennego przez wszystkie dni pobytu.
Dlatego też, o ile nie zostało zaznaczone inaczej w umowie o pracę, pracownik musi wyjechać z pracodawcą. W przeciwnym wypadku pracodawca będzie miał prawo do rozwiązania umowy.

Stranieri in Italia