Pracuję jako colf, mogę poprosić o wypłatę zaliczki z odprawy (TFR)? - Nasz Swiat
25
Pt, czerwiec

Ekspert odpowiada

Jestem zatrudniona legalnie jako colf, pracuję od ponad 10 lat. Niedługo moja córka ma zamiar wziąć ślub i potrzebuje pieniędzy. Czy mogę poprosić mojego pracodawcę o wypłacenie zaliczki z odprawy?

Tak, możesz poprosić o zaliczkę TFR. Pracodawca może wypłacić część odprawy na życzenie pracownika, ale nie więcej niż raz w roku, w wysokości maksymalnie równej 70% całkowitej sumy. Jeżeli pracownik zatrudniony jest u więcej niż jednego pracodawcy, może każdego poprosić o wypłacenie zaliczki.

Jak obliczyć TFR?
Każdego przepracowanego roku naliczana jest odprawa, którą oblicza się dzieląc roczny dochód przez 13,5 - doliczając do dochodu trzynastą pensję oraz dodatek z tytułu wyżywienia i zakwaterowania.
Kwota ta jest rewaloryzowana każdego roku 31 grudnia, zgodnie ze współczynnikiem równym 75% wzrostu wskaźnika cen dla rodzin i pracowników ustalonego przez ISTAT + 1,5% wzrost stały.
Pracodawca wypłaci ci zaliczkę w wysokości 70% zgromadzonej odprawy do dnia twojej prośby o zaliczkę; w tym przypadku stosuje się współczynnik wzrostu wskaźnika cen ISTAT do miesiąca, w którym zostaje wypłacona zaliczka TFR. Przez resztę roku współczynnik ISTAT aplikuje się natomiast jedynie do pozostałej kwoty.
Lepiej jest zapytać się pracodawcy, składając prośbę o zaliczkę, o termin wypłaty TFR oraz poprosić o pokwitowanie przy odbiorze pieniędzy. Na pokwitowaniu powinny widnieć niezbędne elementy płatności, gdzie zaznaczone zostaną wszystkie obliczenia, zaznaczając, że zostały one przeprowadzone zgodnie z kategorią, do której należy pracownik.
Warto pamiętać, że TFR należy się zawsze pracownikom w momencie rozwiązania umowy o pracę. Jest to rodzaj odprawy za pracę u danego pracodawcy.
Avv. Mariangela Lioy