Przewóz pieniędzy do Polski - Nasz Swiat
09
N, maj

Ekspert odpowiada

Witam, w lipcu zamierzam pojechać do Polski na 2 miesiące i mam zamiar przewieźć większą ilość dewiz (euro). Czy istnieją jakieś limity w przewozie dewiz do kraju?

Jeżeli planujemy wwiezienie do Polski kwoty przekraczającej 10 000 euro w gotówce, musimy pamiętać o przepisach regulujących zasady przewożenia środków płatniczych przez granicę. Jeśli wjeżdżamy do Polski lub z niej wyjeżdżamy i przywozimy środki płatnicze, których łączna wartość przekracza 10 000 euro, to mamy obowiązek zgłosić to przy przekraczaniu granicy organom celnym lub organom Straży Granicznej.

Środki płatnicze to oprócz waluty polskiej i obcej również banknoty i monety wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie, a także papiery wartościowe pełniące funkcję płatniczą: czeki, czeki podróżne czy weksle. Środkami płatniczymi w rozumieniu prawa dewizowego nie są natomiast karty płatnicze oraz karty kredytowe.

W celu zgłoszenia przewozu większej ilości dewiz, należy wypełnić w dwóch egzemplarzach specjalną deklarację, którą funkcjonariusz celny albo Straży Granicznej powinien opieczętować oraz podpisać. Formularze dostępne są także na stronie www.agenziadogane.it w sekcji porad dla podróżnych. Obowiązek ten dotyczy zarówno przywozu środków z państw nie należących do UE, jak i środków, które wwozimy z innych państw członkowskich.

Na żądanie organów celnych lub organów Straży Granicznej, osoba przekraczająca granicę państwową musi przedstawić do kontroli przywożone środki płatnicze. Organy te są także uprawnione do przeprowadzenia kontroli bagażu, pojazdu oraz kontroli osobistej w celu sprawdzenia, czy obowiązek zgłoszenia został wykonany w odniesieniu do wszystkich środków płatniczych. Kontroli mogą być poddane także osoby, które nie deklarują przewożenia środków płatniczych.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia przewozu środków płatniczych lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych może wiązać się z odebranie ze strony Straży Granicznej 40% sumy przekraczającej 10 000 euro, która będzie potraktowana jako gwarancja zapłaty grzywny administracyjnej. Oprócz tego przewidziana jest kara grzywny w wysokości od 300 euro wzwyż.

Avv. Andrea de Rossi