Residenza. Czy do zameldowania potrzebna jest zgoda właściciela domu? - Nasz Swiat
28
So, maj

Ekspert odpowiada

Dichiarazione di consenso - bez niej nie otrzymasz zameldowania. Wyjaśniamy jak ją uzyskać.

 

Aby ograniczyć poważny problem nielegalnego zajmowania nieruchomości, o  którym tak często słyszymy,  od marca 2014 roku wprowadzono we Włoszech nowe przepisy dotyczące zameldowania.

Zgodnie z nimi, aby uzyskać meldunek należy wykazać z jakiego tytułu  użytkuje się dany lokal.

Zgodnie z ustawą  nr 47 z dnia 28 marca 2014 roku "Każdy, kto nielegalnie zajmuje nieruchomość nie może uzyskać ani zameldowania, ani  przyłączenia do usług publicznych w stosunku do tej nieruchomości, a  wszelkie zezwolenia  wydane z naruszeniem tego zakazu są nieważne na mocy prawa”.

Zatem każdy, kto chce się dokonać meldunku  (dichiarazione di residenza) lub zmienić adres zamieszkania (cambio di abitazione) musi wykazać, że nie okupuje bezprawnie nieruchomości, ale zajmuje ją np. z tytułu wynajmu lub użyczenia.

Jeśli w umowie najmu/użyczenia figuruje inna osoba niż wnioskodawca potrzebna będzie pisemna zgoda właściciela nieruchomości (dichiarazione di consenso) wraz z załączoną  kserokopią jego dokumentu tożsamości. Jeśli w danym mieszkaniu zameldowane są już inne osoby konieczne będzie uzyskanie wyżej wymienionej zgody od każdej z nich.

Uwaga! Dichiarazione di consenso musi zostać wystawiona na specjalnym ministerialnym formularzu, który można pobrać tutaj.

Wniosek o zameldowanie można złożyć w biurze meldunkowym danej gminy:

  • osobiście
  • poprzez e-mail lub profil zaufany (Posta Elettronica Certificata)
  • listem poleconym
  • faksem

Należy pamiętać o załączeniu kserokopii dowodu tożsamości wnioskodawcy.

Jeśli podanie o zameldowanie składane jest  osobiście i nie brakuje żadnego z wymaganych dokumentów rejestracja w spisie mieszkańców następuje od ręki.  W innych przypadkach, zgodnie z ustawą nr 5 z dania 9 lutego 2012 roku  zameldowanie nastąpi w ciągu kilku dni od daty wpłynięcia wniosku do urzędu.

Żródło: Stranieri in Italia,  Avv. Mascia Salvatore