Rozwód we Włoszech – ile kosztuje? - Nasz Swiat
25
Pt, czerwiec

Ekspert odpowiada

Szanowna Redakcjo,

Minęło już ponad 2 lata odkąd jestem w prawnej seperacji. Nie mieliśmy z mężem dzieci, żadne  z nas nie miało roszczeń do drugiej strony odnośnie podziału majątku, dlatego zrobiliśmy „separazione consensuale” (za porozumieniem stron).
Wiem, że po upływie 3 lat od daty rozprawy zatwierdzającej separację będziemy mogli złożyć wniosek o rozwód. Ile średnio biorą adwokaci za przeprowadzenie sprawy? Jakie inne wydatki będą musiała ponieść? Mieszkam w Rzymie i znajomi powiedzieli mi, że muszę się liczyć z wydatkiem minimum 2 tysięcy euro. Ta suma wydaje mi się astronomiczna i chciałabym się dowiedzieć co się na nią składa.

Magda

Szanowna Pani,

Jeżeli przeprowadzili Państwo „separazione consensuale” i jeśli nadal żadna ze stron nie ma roszczeń majątkowych, to mogliby Państwo wnieść wniosek o tzw. „divorzio congiunto” (polskim odpowiednikiem w nazewnictwie jest  „rozwód za porozumieniem stron”).

Ten rodzaju rozwodu to właściwe dość prosta praktyka administracyjna, która nie wymaga od sądu wydania orzeczenia, a jedynie prawnego zatwierdzenia rozpadu małżeństwa.

Taryfy adwokackie są bardzo zróżnicowane nie tylko w rożnych miastach włoskich,  ale i na terenie jednej gminy. Z informacji dostępnych na popularnych forach internetowych wynika, że w stolicy wahają się one w granicach 700-1800 euro. Korzystne ceny oferują często nowo powstałe kancelarie adwokackie oraz kancelarie mieszczące się na peryferiach miasta.  W przypadku „divorzio congiunto” ten sam adwokat może reprezentować w sądzie oboje małżonków. Warto, więc aby zaproponowała Panu mężowi tę możliwość, bo dzięki temu zaoszczędzicie sporo pieniędzy, gdyż  honorarium dla adwokata  dzieli się po prostu  na pół (połowę płaci Pani, połowę mąż).

Inne koszty, związane z „divorzio congiunto” to:

Opłaty skarbowe za wydanie przez gminę niezbędnych certyfikatów, tj.
Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio – (odpis aktu ślubu) – jeden z małżonków o niego występuje ;
Certificato di residenza - zaświadczenie o zameldowaniu - każdy z małżonków oddzielnie występuje o ten dokument w urzędzie gminy lub dzielnicowym (comune  lub municipio).

Stato di famiglia - (zaświadczenie o stanie/składzie rodziny) - każdy z małżonków oddzielnie występuje o ten dokument w urzędzie gminy lub dzielnicowym (comune  lub municipio)

Oprócz tego, po skompletowaniu dokumentów, trzeba uiścić opłatę skarbową  „contributo unificato”, która na dzień dzisiejszy wynosi 37 euro (można ją zapłacić w tabaccaio).

Oprócz tego do wniosku rozwodowego należy załączyć „copia autenticata dell’omologa della separazione” (oryginał homologacji separacji)  i „verbale della sentenza della separazione” (protokół orzeczenia sądu o separacji) - oba dokumenty powinni Państwo otrzymać kilka dni po rozprawie w sprawie separacji. Jeśli ich Państwo nie posiadacie wyciągnie je za akt sądu Państwa adwokat.

Redakcja