Urlop dla pomocy domowych i opiekunek osób starszych - Nasz Swiat
09
N, maj

Ekspert odpowiada

Pracuję jako colf w niepełnym wymiarze czasu pracy,czy przysługuje mi 26 dni pełnopłatnego urlopu w roku?

Opiekunki i pomoce domowe mają prawo do urlopu, z tymże okres urlopowy musi odpowiadać potrzebom pracownika. Cudzoziemcy pracujący jako pomoce domowe i opiekunowie, jeśli nie wykorzystują urlopu w ciągu roku, pod warunkiem uzyskania zgody pracodawcy, mogą „zbierać” dni urlopowe przez 2 lata, aby uzyskać dłuższy wypoczynek w momencie, kiedy zdecydują się na wakacje w kraju pochodzenia.

Minimum 8 dni urlopu przysługuje osobom pracującym „na godziny”. 15 dni urlopu, jeśli pracowały do 5 lat, 20 dla osób, które pracują ponad 5 lat. 26 dni urlopu przysługuje pomocom domowym i opiekunkom zatrudnionym na cały etat lub mieszkającym z pracodawcą.

Jeżeli pracownik zatrudniony jest od mniej niż roku, za każdy przepracowany miesiąc przysługuje mu 2,16 dnia urlopu.

Stranieri in Italia