Wysokość wynagrodzenia w przypadku choroby lub wypadku w pracy - Nasz Swiat
25
Pt, czerwiec

Ekspert odpowiada

W przypadku choroby lub wypadku pracownik (colf, badante, baby sitter) powinien zawiadomić pracodawcę o zaistniałym fakcie w terminie do 3 dni i dostarczyć stosowne zaświadczenie lekarskie.

Podczas trwania choroby, pracownik zachowuje prawo do zatrzymania miejsca pracy:
- przez 10 dni kalendarzowych, jeżeli jest zatrudniony nie dłużej niż 6 miesięcy
- przez 45 dni, jeżeli okres pracy w danym miejscu trwa od 6 do 24 miesięcy
- przez 180 dni, jeżeli okres pracy w danym miejscu jest dłuższy niż 24 miesiące

Pracownik ma prawo w czasie trwania choroby do:
- połowy wynagrodzenia w czasie pierwszych trzech dni i całości za dwa następne
- wynagrodzenia za osiem dni, gdy zatrudniony jest w czasie mniejszym niż 6 miesięcy.
- za 10 dni, gdy staż pracy oscyluje w przedziale 6 miesięcy do 2 lat
- za 15 dni, gdy staż pracy jest wyższy niż 2 lata

W przypadku wypadku przy pracy, gdy zwolnienie lekarskie wystawione jest na okres 3 dni, pracodawca nie ma obowiązku zgłaszania incydentu do INAIL i płaci wynagrodzenie zatrudnionemu w całości . Jeśli natomiast okres zwolnienia lekarskiego jest dłuższy niż 3 dni, wówczas pracodawca zobowiązany jest zgłosić zdarzenie w przeciągu dwóch dni od zajścia, wypełniając odpowiedni formularz.W  tym wypadku INAIL wypłaci pracownikowi ustawowe 60 % wynagrodzenia, poczynając od czwartego dnia zwolnienia lekarskiego.

Joanna Mużyło
Dyrektor Naczelny Związków Zawodowych UGL SIE  ds. Polaków we Włoszech
Źródło: Manuale UGL lavoratori stranieri in Italia