Zasady wypłacania zasiłków rodzinnych - Nasz Swiat
24
Cz, czerwiec

Ekspert odpowiada

W przypadku pracowników przybywających z państw Unii Europejskiej i spoza niej wg ustawy 189/02 przysługuje tzw. assegno familiare dla kategorii colf i badante nawet za okres poprzedzający 9.09.2009r czyli datę wejścia ustawy w życie. Natomiast pozostałym kategoriom assegno familiare przyznawane jest począwszy od tej daty. W przypadku pracowników polskich, pracujących we Włoszech przysługuje prawo do dodatku rodzinnego nawet wtedy, gdy członkowie rodziny np. dzieci pozostały w kraju. Oprócz dodatku rodzinnego, przyznawanego przez państwo uznaje się też drugą formę pomocy w postaci assegno familiare udzielanej tym razem z Comune. Ta forma jest zarezerwowana wyłącznie dla rodzin obywateli państw Unii Europejskiej , które posiadają conajmniej troje dzieci w wieku szkolnym. Zasiłek miesięczny wynosi 120,39 EUR i wypłacany jest jedynie w przypadku, kiedy roczny dochód rodziny nie przekracza 21,671,69 EUR.

Joanna Mużyło
Dyrektor Naczelny Związków Zawodowych UGL SIE ds. Polaków we Włoszech
Źródło: Manuale UGL lavoratori stranieri in Italia