Co trzeba wiedzieć, aby bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę? - Nasz Swiat
25
Pt, czerwiec

Poradniki

Rozpoczyna się sezon zagranicznych wyjazdów do pracy sezonowej. Zatrudnienie w innych krajach, choć atrakcyjne, związane jest z wieloma czynnikami ryzyka. Jak ich uniknąć? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej RP opracowało specjalny poradnik dla wyjeżdżających, korzystających z usług publicznego lub niepublicznego pośrednictwa pracy oraz systemu EURES.

Jak wynika z danych MPiPS z usług niepublicznych agencji zatrudnienia w zakresie podejmowania pracy za granicą korzysta rocznie ok. 100 tysięcy osób. Niestety, wciąż pojawiają się także informacje o działalności nielegalnych pośredników pracy. Wyłudzają oni wysokie opłaty, często nie wywiązując się z obietnic zapewnienia pracy. Liczą na niedoświadczenie i niewiedzę wyjeżdżających.

 
Jak bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę?

Poradnik „Co trzeba wiedzieć, aby bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę?” przedstawia możliwości podejmowania legalnego zatrudnienia polskich obywateli w krajach europejskich. Zawiera opisy regulacji prawnych oraz zasad obowiązujących przy ubieganiu się o pracę za granicą. Przedstawia również bezpieczne sposoby poszukiwania zatrudnienia.

 Podstawowymi zasadami poszukiwania zagranicznej pracy są:

    uważne zapoznawanie się z ogłoszeniami,
    sprawdzanie warunków zatrudnienia,
    szczegółowe zapoznanie się z umową,
    sprawdzenie firmy pośredniczącej w znalezieniu pracy oraz samego pracodawcy.

 Co warto wiedzieć?

 W poradniku MPiPS znajdują się odpowiedzi na zasadnicze pytania:
   Które agencje zatrudnienia działają legalnie?

  •     Za co agencje zatrudnienia mogą, a za co nie mogą pobierać opłaty z tytułu świadczonego pośrednictwa pracy?
  •     Co zrobić, gdy okaże się, że warunki pracy czy płacy nie odpowiadają zapisanym w umowie kierującej do pracy za granicą, zawieranej z agencją zatrudnienia lub umowie o pracę zawieranej z pracodawcą?
  •     Kogo informować w przypadku nielegalnej działalności agencji zatrudnienia?
  •     Jak zabezpieczyć się przed nielegalnymi pośrednikami pracy?
  •     Jak postępować w trakcie pobytu za granicą w przypadku zajścia nieprzewidzianych okoliczności?
  •     Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)?


W wydawnictwie zamieszczono listę urzędów oraz inspektoratów pracy w kraju oraz adresy polskich placówek dyplomatycznych w krajach UE/EOG, które mogą, w przypadku problemów z pośrednikiem/pracodawcą, służyć pomocą. Poradnik zawiera również wybrane adresy przydatnych portali internetowych.

 
Poradnik „Co trzeba wiedzieć, aby bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę?” jest dostępny na stronie internetowej ministerstwa w dziale „Polecamy”.

Informacja pochodzi z oficjalnej strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

www.mpips.gov.pl