Czy powinnam zarejestrować w Polsce rozwód przeprowadzony za granicą? - Nasz Swiat
09
N, maj

Poradniki

Wyjechałam z Polski kilka lat temu. Za granicą wyszłam za mąż, ale po kilku latach rozwiodłam się. Czy powinnam zarejestrować rozwód w Polsce?


Rozwód, unieważnienie małżeństwa czy separacja powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach aktu małżeństwa.

Należy jednak pamiętać, iż wyrok rozwodowy wydany za granicą, nie zawsze jest od razu prawomocny w Polsce. W niektórych sytuacjach należy przeprowadzić osobne postępowanie przed sądem polskim o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego i dopiero po uznaniu wyroku sądu rozwodowego przez polski sąd można dokonywać zmian w księgach stanu cywilnego.

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Rozwód.

Źródło: powroty.gov.pl,  zielonalinia.gov.pl