Jak otrzymać zasiłek rodzinny we Włoszech - Nasz Swiat
02
So, lipiec

Poradniki

Assegni per il nucleo familiare przysługują zarówno Włochom  jak i cudzoziemcom.

 Zasiłek rodzinny (assegno per il nucleo familiare) jest świadczeniem, które przysługuje zarówno obywatelom włoskim jak i cudzoziemcom.

Zasiłki rodzinne przysługują pracownikom najemnym, emerytom oraz niektórym kategoriom pracowników para najemnych (m.in.: pracownikom pracującym na zlecenie oraz osobą prowadzącym własna działalność gospodarczą i  wpisanym do gestione separata dell’INPS) zatrudnionym we Włoszech.

Nie ma przy tym znaczenia jakiej narodowości jest pracownik. Podstawowym kryterium w przyznawaniu assegnio al nucleo familiare są roczne dochody rodziny. Tutaj znajdują się tabele z nowymi progami dochodowymi.

-------------------------------

Gdzie składa się wniosek o zasiłek rodzinny?

Pracownicy najemni składają wniosek bezpośrednio swojemu pracodawcy.

Pomoce domowe, opiekunki (colf i badanti), pracownicy rolni i inni pracownicy para najemni składają wniosek bezpośrednio w biurach INPS.

----------------------------

W jaki sposóbjest wypłacany zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem wypłacanym co miesiąc. W przypadku pracowników najemnych jest on wypłacany ze środków INPS przez pracodawców (doliczony do miesięcznego wynagrodzenia i uwzględniony w busta paga).

Pracownicy para najemni otrzymują świadczenie bezpośrednio z Inps-u.

Assegno al  nucleo familiare, i valori validi dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017 

Stranierinitalia.it

fot. schutterstock.com