Jak uzyskać bezpłatne świadczenia medyczne w innym kraju unijnym - Nasz Swiat
24
Cz, czerwiec

Poradniki

Jak udokumentować prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terenie innego kraju unijnego?


Powody wyjazdu za granicę bywają różne. Chęć poznawania nowych miejsc, spotkanie z rodziną, znajomymi, względy zarobkowe – to podstawowe motywy. Zdarza się jednak tak, że przyczyna wyjazdu jest ściśle związana z problemami zdrowotnymi . Ktoś choruje i szuka możliwości leczenia na terenie innego kraju członkowskiego. Inna osoba może planować wyjazd za granicę w celu spotkania z rodziną, ale obawia się sytuacji, że zachoruje w tym czasie i będzie musiała pójść do lekarza. Co wtedy robić? Jak udokumentować prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terenie innego kraju unijnego?

 

Planowane leczenie w innym państwie członkowskim

Jeżeli planujemy leczenie na terenie innego kraju członkowskiego UE/EFTA i chcemy, żeby zostało ono sfinansowane w ramach posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego, to należy poczynić odpowiednie kroki w tym kierunku. Zgodnie z przepisami wspólnotowymi, aby móc skorzystać z zaplanowanych świadczeń w innym państwie członkowskim, należy ubiegać się o zgodę swojej instytucji ubezpieczeniowej na to leczenie. W tym celu należy w takiej placówce uzyskać odpowiedni dokument przenośny lub stosowny formularz. Zakres leczenia ustalany jest indywidualnie i ograniczony jest do świadczeń, które zostały wskazane na dokumencie wystawionym przez państwo właściwe, czyli państwo, w którym jesteśmy ubezpieczeni. Jeśli uzyskamy dokument przenośny i okażemy go w placówce służby zdrowia na terenie innego kraju unijnego, zostaniemy potraktowani tak samo, jak byśmy byli ubezpieczeni w tym kraju, tzn. leczenie będzie nieodpłatne w takim samym zakresie. Natomiast, jeśli skorzystamy z zaplanowanych zabiegów, nie posiadając dokumentu przenośnego, zostaniemy potraktowani jako pacjent prywatny, a więc będziemy zobowiązani do pokrycia pełnych kosztów leczenia. Wykaz stosownych dokumentów przenośnych znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce:
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/informacje-dla-swiadczeniodawcow/dokumenty-uprawniajace

Wyjazd w celu odwiedzin, w celach turystycznych – uzyskaj przed podróżą kartę EKUZ!

Jeżeli wyjeżdżamy do innego kraju na krótki okres w celach turystycznych lub w związku ze spotkaniem z członkami rodziny, to przed podróżą należy przygotować kartę EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego). O taki dokument należy ubiegać się w kraju, w którym posiadamy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Aby uzyskać kartę EKUZ w Polsce należy zgłosić się do wojewódzkiego oddziału NFZ. Należy tam złożyć stosowny wniosek o wydanie takiego dokumentu. Procedura ta zwolniona jest z dodatkowych opłat. Karta EKUZ ma natomiast pewne ograniczenia. Na jej podstawie w innym państwie członkowskim UE/EFTA przysługują rzeczowe świadczenia zdrowotne, które:

- są niezbędne z medycznego punktu widzenia z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń i czasu trwania pobytu,

- zostały udzielone w celu uniknięcia konieczności powrotu pacjenta do kraju w związku z uzyskaniem potrzebnego leczenia.

Jako niezbędną pomoc należy rozumieć każde świadczenie, które według oceny lekarza jest konieczne do udzielenia z uwagi na stan zdrowia pacjenta, tak żeby nie musiał on wracać do kraju zamieszkania w celu uzyskania pomocy medycznej. Należy pamiętać o tym, że karta EKUZ służy do udzielenia opieki medycznej tylko w sytuacji nagłej, nie można jej wykorzystać do potwierdzenia ubezpieczenia w przypadku zaplanowanego leczenia.

Okres ważności karty EKUZ zależny jest od sytuacji osoby ubezpieczonej i ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje instytucja właściwa do wydania karty, w Polsce jest to właściwy wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Planując zagraniczne wyjazdy, warto mieć na względzie fakt, że choroba atakuje nas zazwyczaj w najmniej odpowiednim momencie. Trzeba zatem poczynić odpowiednie czynności, aby leczenie za granicą, czy to planowane, czy też wynikające z potrzeby sytuacji, przebiegało w sposób, który zapewni komfort pacjentowi. I najważniejsze - da mu gwarancję, że nie trzeba będzie zwracać kosztów leczenia. 

Karolina Łapińska, Powroty.gov.pl