Jeśli jesteś ofiarą niesprawiedliwości zwróć się do diffensore civico - Nasz Swiat
22
Wt, czerwiec

Poradniki

Zgodnie z Konstytucją włoską, praca organów, organizacji lub instytucji publicznych musi być skuteczna i zapewniająca bezstronność administracyjną. W rzeczywistości, często zdarza się, że obywatel zgłaszający się z konkretnym pytaniem do jednego z urzędów, albo nie otrzymuje wystarczających odpowiedzi, albo staje się ofiarą niesprawiedliowści.

W związku z tym, dla zapewnienia poszanowania zasad konstytucyjnych, 10 lat temu powstał urząd Rzecznika Praw Obywatelskich (diffensore civico), który w dzisiejszych czasach zaczyna odgrywać coraz większą rolę.

W wielu regionach, prowincjach i gminach włoskich otwarte zostały urzędy Rzecznika Praw Obywatelskich, a w statutach poszczególnych regionów, prowincji i gmin zostały ustalone procedury jego wyboru, kadencji i obowiązków.

Kim jest Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest adwokatem ani sędzią czy politykiem, lecz ekspertem wyspecjalizowanym w kwestiach prawnych i podatkowych. Każdy obywatel może się do niego zwrócić z wnioskiem o udzielenie pomocy w ochronie swoich praw. Bada on czy na skutek działania organów państwowych nastąpiło naruszenie prawa obywatela. Bada także, czy działalność organów jest zgodna z zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości społecznej.

Jego głównym zadaniem jest eliminacja nadużyć, opóźnień, niskiej jakości usług oraz dyskryminacji, na które może napotkać obywatel w urzędach państwowych (Comune, Asl, Kwestura, itp.) w celu uniknięcia odwołania sądowego.

Rzecznik Praw Obywatelkich (RPO) może poprosić o informacje w kwestiach biurokratycznych, ale może również zabiegać w instytucjach publicznych do przyjęcia działań najbardziej przydatnych dla obywateli.
Rzecznik Praw Obywatelskich ma prawo:
- prosić i uzyskać informację w najwcześniejszym, możliwym terminie;
- do wglądu  do dokumentów w celu ich konsultacji i ewentualnego skopiowania dokumentów potrzebnych do wszczęcia sprawy;
- do uzyskania dostępu do odpowiednich struktur w celu weryfikacji sytuacji i okoliczności i gromadzenia dowodów.

Gdzie znaleźć urząd Difensore Civico?
Wszyscy obywatele, którzy chcą skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Obywatelskich, muszą zgłosić się do Gminy w miejscu zamieszkania, Prowincji lub Regionu.
Jeżeli chodzi o nieprawidłowości w funkcjonowaniu struktury publicznej, należy zgłosić się do Comune w miejscu zamieszkania, jak w przypadku zwolnienia z opłaty ICI.

Aby uzyskać informacje, złożyć skargę lub umówić się na spotkanie, można zazwyczaj napisać list na adres biura RPO, zadzwonić lub wysłać faks. Bardzo często, jeżeli istnieje strona internetowa biura RPO, można wysłać e-mail, wypełniając specjalny formularz on line.

Wysyłając list do biura RPO nie zapomnijmy o podaniu swoich danych osobowych, adresu zamieszkania i numeru telefonicznego.

Warto podkreślić, że konsultacje u RPO są zawsze bezpłatne, ale Rzecznik nie może ingerować w sprawy prywatne, np. problemy w kondominium domu, w którym mieszkamy lub w procesach sądowych.

Po złożeniu skargi, Rzecznik Praw Obywatelskich musi zweryfikować sprawę w danej instytucji publicznej.  Gdy już sprawa zostanie zbadana, Rzecznik może albo wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia albo podjąć stosowne kroki w celu ochrony jego praw. Wśród wielu działań, jakie może podejmować można wymienić: skierowanie wystąpienia do organu, w którego działalności stwierdził naruszenie, żądać wszczęcia postępowania cywilnego, administracyjnego, wnieść kasację lub rewizję nadzwyczajną od prawomocnego orzeczenia.


Stranieri in Italia