Kiedy przysługuje emerytura po pracy w kraju członkowskim? - Nasz Swiat
09
N, maj

Poradniki

Emerytura unijna. Czy coś takiego istnieje?

 


Osoby, które przepracowały pewne okresy na terenie kilku krajów członkowskich, powinny wiedzieć, że mogą ubiegać się o emeryturę wypłacaną przez wszystkie kraje, w których były zatrudnione. Procedura nie jest skomplikowana, trzeba tylko wiedzieć, dokąd się zwrócić i w jakim czasie.

Kiedy przysługuje emerytura po pracy w kraju członkowskim?

Osoba, która była ubezpieczona w różnych państwach członkowskich, może ubiegać się o przyznanie emerytury jednocześnie z każdego z tych krajów. Świadczenia ustalane są wówczas równolegle przez instytucje ubezpieczeniowe wszystkich państw, w których osoba posiadała okresy składkowe. W związku z tym można otrzymać kilka świadczeń emerytalnych, przyznanych i wypłacanych przez instytucje właściwe każdego z państw członkowskich, w których osoba była ubezpieczona. Istotną informacją jest jednak to, że w  każdym z tych krajów muszą być spełnione wszystkie warunki wymagane do nabycia uprawnień do emerytury. Przepisy unijne w pewnym stopniu ułatwiają uzyskanie emerytury w danym kraju, ale nie uchylają wewnętrznych kryteriów w poszczególnych państwach, które decydują o przyznaniu świadczenia.

Jak długo trzeba pracować, aby móc ubiegać się o emeryturę?

Zgodnie z przepisami unijnymi można ubiegać się o przyznanie prawa do emerytury po roku pracy w danym państwie. Trzeba mieć jednak na względzie to, że jeśli osoba pracowała w kilku krajach Unii, nie zawsze dostanie pełne emerytury w każdym państwie. Otrzyma świadczenie stanowiące składową kilku emerytur. Każde z państw uwzględni okresy ubezpieczenia na jego terytorium i proporcjonalnie do niego wyliczy część emerytury. Chyba, że ktoś spełnia wymagane w jednym państwie warunki do nabycia emerytury, to wówczas bez sumowania okresów wyliczona będzie pełna emerytura, a w drugim kraju, jeśli będzie konieczne sumowanie, tylko emerytura proporcjonalna do przepracowanego okresu.

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie emerytury?

Po osiągnięciu wieku emerytalnego w danym kraju członkowskim należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia. Co do zasady należy to zrobić w kraju miejsca zamieszkania. Osoba, która była ubezpieczona np. w Wielkiej Brytanii, a obecnie na stałe mieszka w Polsce, może złożyć wniosek o wypłatę brytyjskiej emerytury w ZUS. Ten z kolei porozumie się z instytucją ubezpieczeniową w Wielkiej Brytanii, w celu potwierdzenia okresów składkowych. Osoba zainteresowana składając wniosek o emeryturę, powinna załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające przebieg kariery zawodowej w państwach członkowskich oraz podać numer swojego brytyjskiego ubezpieczenia. ZUS po zweryfikowaniu informacji dostarczy do osoby, która ubiegała się o emeryturę zestawienie wszystkich decyzji przygotowanych przez instytucje ubezpieczeniowe państw, w których ta osoba pracowała. Będzie tam zawarta pełna informacja na temat wysokości przysługujących świadczeń emerytalnych.

Jak widać pojęcie tzw. emerytury unijnej nie istnieje. W przypadku osób pracujących w kilku krajach członkowskich jest to po prostu świadczenie emerytalne wypłacane przez instytucje ubezpieczeniowe w związku z posiadaniem okresów składkowych na terenie tych krajów.

Karolina Łapińska, Powroty.gov.pl

Chcesz się dowiedzieć jak naliczana jest emerytura Polaków, którzy pracowali we Włoszech? Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w obszernym poradniku, opracowanym przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ZUS. Czytaj: Emerytura ZUS a praca we Włoszech