Nadszedł czas, aby rozliczyć się z włoskim fiskusem - Nasz Swiat
24
Cz, czerwiec

Poradniki

Tłumaczymy kto musi rozliczać się włoskim fiskusem, a kto jest zwolniony z tego obowiązku. Oprócz tego dowiecie się, co można odliczyć od podatku i co muszą zrobić osoby zatrudnione w charakterze colf i badanti, by otrzymać 640 euro zwrotu.

 

Kto musi rozliczać się z włoskim fiskusem?
Zgodnie z prawem obowiązującym w Italii, każdy kto osiąga tutaj dochody (zarówno pracownik najemny jak i autonomiczny, colf i badanti), musi każdego roku złożyć deklarację podatkową. W zależności od rocznych dochodów osoba zatrudniona musi zapłacić podatki, które naliczane są w sposób proporcjonalny do zarobków.

Kiedy nie trzeba składać deklaracji podatkowej?
Włoskie prawo podatkowe przewiduje także przypadki, kiedy podatnik nie jest zobowiązany do składania deklaracji rocznej. Chodzi tu jednak tylko o pracowników zależnych (zatrudnionych tylko u jednego pracodawcy, który jest płatnikiem podatku) oraz o tych, którzy w przeciągu roku nie przekroczyli  ustalonego progu. W ubiegłym roku podatkowym wszyscy pracownicy, również osoby zatrudnione w charakterze colf i badanti, których dochody nie przekroczyły kwoty 8.000 euro nie muszą rozliczać się z włoskim fiskusem.

UWAGA!
W związku z tym, że pracodawca osób zatrudnionych w charakterze colf i badanti nie jest płatnikiem podatku (sostituti d’imposta), czyli nie zatrzymuje części wynagrodzenia na poczet podatków, muszą one rozliczać się co roku ze swoich dochodów. Do sporządzenia deklaracji podatkowej potrzebne będą zaświadczenia o zarobkach, to jest certificazioni dei compensi, wystawione przez pracodawców (wydanie dokumentu jest obowiązkowe).

Co można odliczyć od podatku?
Jeżeli zarobiliśmy w ubiegłym roku więcej niż 8.000 euro musimy złożyć roczną deklarację podatkową. Należy pamiętać, że niektóre z wydatków poniesionych w roku poprzednim możemy odliczyć od podatku. Są to m.in.:
- wydatki na służbę zdrowia (wizyty specjalistyczne, zakup leków, badania). Należy pamiętać, aby przez cały rok zbierać faktury/paragony, w tym także z apteki. Wszystkie dokumenty muszą być zawierać codice fiscale podatnika. Właściciele czworonogów mogą odliczyć od podatku również wydatki na weterynarza;
- odsetki pasywne z kredytu mieszkaniowego;
- czynsz wynajmu;
- polisy na życie;
- niektóre wydatki związane z remontem mieszkania;
- koszty pogrzebu;
- koszty przedszkola;
- niektóre koszty związane z nauką;
- darowizny na rzecz organizacji non-profit, humanitarnych, partii politycznych;
- abonament na środki komunikacji;
- wydatki na osoby zatrudnione charakterze colf i badanti;
- wydatki na zajęcia sportowe, np. basen dzieci w wieku 5-18 lat.

640 euro dla colf i badanti
Opiekunki, pomoce domowe i nianie pracujące we Włoszech wreszcie będą mogły otrzymać bonus Irpef za 2014 rok, czyli „premię” z podatku dochodowego, której wysokość może wynieść nawet 640 euro. „Premia” ta jest wynikiem obniżenia w ubiegłym roku przez rząd podatków od pracy. Pracownicy najemni otrzymali bonus Irpef już w minionym czasie, wraz z comiesięcznym wynagrodzeniem. Stało się tak, gdyż ich pracodawcy, jako płatnicy podatków (sostituti d’imposta) zatrzymują część wynagrodzenia na poczet podatków.
Premia przysługuje wszystkim osobom, które osiągnęły w przeciągu 2014 roku dochody przekraczające 8 tysięcy euro, ale niższe niż 26 tysięcy euro. Maksymalna wartość premii wynosi 640 euro (80 euro na miesiąc od maja do grudnia 2014 roku), jeśli roczny dochód nie przekracza 24 tysięcy euro. Kwota ta zostaje zmniejszona lub całkowicie wyzerowana w przypadku osób, których roczny dochód wyniósł od 24 do 26 tysięcy euro.
Przypomnijmy, że bonus Irpef, to zniżka na podatek dochodowy. Zatem jeśli pracownik spełnia ww. warunki, należna mu kwota 640 euro zostanie odliczona od podatku, który powinien zapłacić za ubiegły rok. Wszelkie nadpłaty podatku zostaną mu zwrócone przez Agenzia delle Entrate przelewem na konto bankowe lub w formie wypłaty gotówkowej, którą odbiera się na poczcie.

Modello 730 czy Modello Unico?
Z Modello 730 mogą skorzystać pracownicy najemni lub tzw. assimilanti, czyli zatrudnieni na umowę co.co.co lub na projekt, pracownicy autonomiczni, którzy nie muszą posiadać partita IVA, emeryci, ci którzy posiadają dochody z kapitału, gruntów i budynków (również za granicą).
Z Modello Unico natomiast mogą skorzystać pracownicy autonomiczni, posiadający partita IVA oraz pracownicy zatrudnieni w charakterze colf i badanti.

Do kiedy należy się rozliczyć?
Ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowej na Modello 730 upływa 7 lipca br., nartomiast na Modello Unico 30 września br.
 

opr. AM


Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi wiążącej interpretacji przepisów prawnych.