Nie chcą uznać Twoich kwalifikacji zawodowych? Jest na to sposób - Nasz Swiat
13
Cz, maj

Poradniki

„W 2008 r. otrzymałam dyplom licencjata położnictwa w Polsce, który zgodnie z przepisami unijnymi podlega automatycznemu uznaniu w państwach Unii Europejskiej. Ze względów prywatnych postanowiłam wyjechać do Hiszpanii. We wrześniu 2008 r. we właściwym hiszpańskim urzędzie złożyłam wymagane dokumenty i od tamtej pory moja sprawa utknęła. W lipcu 2009 r. zgłosiłam mój problem do Centrum SOLVIT Polska, które bardzo szybko go przeanalizowało i stwierdziło podejrzenie naruszenia prawa UE przez administrację hiszpańską. Zgodnie z przepisami UE, procedura uznania kwalifikacji w moim przypadku nie powinna była trwać dłużej niż 3 miesiące. Dzięki interwencji SOLVIT, instytucja hiszpańska w połowie września 2009 r. wydała pozytywną decyzję w mojej sprawie, co pozwoliło mi podjąć pracę w moim zawodzie w Hiszpanii”

(Barbara z Hiszpanii).

 

Problem Pani Barbary jest jednym z wielu, jakie wpływają do Centrum SOLVIT Polska. Prawo pobytu, podjęcia pracy lub studiów w dowolnie wybranym państwie UE stanowi podstawowe prawo jej obywateli. Przedsiębiorcy mają także prawo do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz do tymczasowego świadczenia usług na terenie całej Unii. Jednak zdarza się, że rozbieżności w interpretowaniu przepisów unijnych przez administracje krajowe, a także przewlekłe procedury utrudniają korzystanie z tych praw.

SOLVIT jest odpowiedzią UE na te problemy. Jest to przyjazny dla użytkownika, bezpłatny serwis mający na celu niesienie pomocy obywatelom i przedsiębiorcom w UE, którzy poszukują szybkich i praktycznych rozwiązań ich problemów w ramach rynku wewnętrznego. SOLVIT obejmuje sieć 30 centrów współpracujących ze sobą, które znajdują się we wszystkich państwach UE oraz w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii. W SOLVIT mogą być rozwiązywane transgraniczne, rzeczywiście mające miejsce problemy związane ze stosowaniem prawa UE pomiędzy obywatelem lub przedsiębiorcą z jednego państwa członkowskiego, a organem administracji innego państwa członkowskiego. W ramach systemu nie mogą być prowadzone sprawy dotyczące relacji przedsiębiorca - przedsiębiorca, konsument – przedsiębiorca, pracownik - pracodawca.

Ze względu na nieformalny charakter systemu, SOLVIT nie może podjąć się interwencji w sytuacjach, gdy wszczęto już postępowanie sądowe. Dotychczas SOLVIT zajmował się przede wszystkim problemami w następujących obszarach: uznawanie kwalifikacji zawodowych dostęp do edukacji zezwolenia na pobyt prawo do głosowania zabezpieczenia społeczne prawo jazdy rejestracja pojazdów silnikowych kontrole graniczne dostęp produktów do rynku dostęp do rynku usług podjęcie działalności na własny rachunek podatki (VAT, akcyza) swobodny przepływ kapitału lub płatności.

Problem można zgłosić on-line lub przesłać go za pomocą poczty zwykłej, elektronicznej lub faksu.

Centrum SOLVITPolska

www.solvit.gov.pl Ministerstwo Gospodarki Departament Spraw Europejskich

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Tel. (22) 693 53 60

Fax. (22) 693 40 80

solvit(at)mg.gov.pl

 

nadesłane przez

Centrum SOLVIT Polska

Ministerstwo Gospodarki

Departament Spraw Europejskich