Nowe przepisy: Rozwiązanie umowy o pracę - Nasz Swiat
02
Pn, sierpień

Poradniki

Zgodnie z ustawą 92/12 Reformy Pracy z dnia 18/07/2012 r. weszły w życie nowe przepisy rozwiązywania umowy o pracę przez pracownika, które mają zapobiec powszechnej praktyce podpisywania wniosku o rozwiązanie umowy o pracę bez konkretnej daty, już w momencie zatrudnienia pracownika.

Według nowych przepisów nie wystarczy już zwykłe wypowiedzenie pisemne przedłożone pracodawcy, nawet jeśli zostanie ono wysłane listem poleconym.

Aby rozwiązać umowę o pracę:
1. Pracownik musi osobiście potwierdzić pisemny wniosek o rozwiązanie umowy o pracę w jednym z poniższych  urzędów:
- Lokalnym Urzędzie Pracy (Direzione Territoriale del Lavoro),
- Agencji Zatrudnienia (Centro per l’Impiego),
- w siedzibie wyznaczonej przez CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro – układ zbiorowy pracy).

2. Pracownik przedkłada pracodawcy pisemny wniosek o rozwiązanie umowy o pracę, a następnie pracodawca powiadamia o tym telematycznie Agencję Zatrudnienia - Centro impiego (poprzez tzw. „C.o.” - comunicazioni obligatorie on line – obowiązkowe komunikaty online), a następnie w ciągu 30 dni (pod rygorem nieważności) zwraca się do pracownika, aby to potwierdził w jednym z poniższych urzędów:


- Lokalnym Urzędzie Pracy (Dtl - Direzione Territoriale del Lavoro),
- Agencji Zatrudnienia (CPI - Centro per l’Impiego),
- w siedzibie wyznaczonej przez CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro – układ zbiorowy pracy),
lub podpisał komunikat  telematycznie poprzez „C.o.”.

 

Jeśli pracodawca nie zwróci się do pracownika o takie potwierdzenie, rozwiązanie umowy o pracę uznaje się za nieważne. Od momentu otrzymania prośby o urzędowe potwierdzenie wniosku o rozwiązanie umowy pracownik ma 7 dni na podpisanie komunikatu „C.o.” i rozwiązanie stosunku pracy.
Pracownik ma jeszcze możliwość zgłoszenia sprzeciwu, składając jednocześnie wniosek o cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę. Jeśli tego nie uczyni, wniosek o rozwiązanie umowy o pracę uznaje się w pełni za ważny.

Agnieszka Gorzkowska

Artykuł został opublikowany w numerze 17/2012 (16-30 września 2012) „Naszego Świata”. Niniejsze wydanie dwutygodnika zostało zrealizowane przy współpracy z Fundacją SEMPER POLONIA i współfinasowane z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.