Oto co się stanie ze spadkiem Polaka, który zmarł za granicą. Zmiana w przepisach - Nasz Swiat
09
N, maj

Poradniki

Od tego roku sprawy spadkowe będą podlegały prawu państwa, w którym zmarły miał stały pobyt, a nie prawu państwa obywatelstwa. 

 

Wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. będzie miało szczególne znaczenie dla obywateli RP zamieszkujących na stałe poza granicami kraju, ponieważ wprowadza istotne zmiany w odniesieniu do określenia prawa właściwego dla spraw spadkowych dotyczących dziedziczenia po osobach zmarłych w dniu lub po dniu 17 sierpnia 2015 r.

  • Zmiana zasady określenia prawa właściwego

Podstawową zmianą wprowadzoną przez rozporządzenie stanowi zasada ogólna, wedle której, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla ogółu spraw dotyczących spadku jest prawo państwa, w którym zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci, a nie prawo państwa obywatelstwa (art. 21 rozp.).

Oznacza to, że jurysdykcję do orzekania co do ogółu spraw dotyczących spadku mają sądy (lub inne właściwe organy) Państwa Członkowskiego, w którym zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci. Po wejściu w życie rozporządzenia sądy w Państwach Członkowskich będą orzekały na podstawie prawa krajowego, samodzielnie oceniając, które prawo krajowe jest właściwe dla danej sprawy spadkowej.

O jurysdykcji w sprawach spadkowych nie będzie już decydowało jak dotychczas obywatelstwo spadkodawcy czy państwo położenia nieruchomości spadkowej. Czytaj więcej>> 

Źródło: Ambasada RP w Rzymie - Wydział Konsularny