Poradniki - Nasz Swiat
20
N, czerwiec

Wielu młodych Polaków po otwarciu granic w Unii Europejskiej, nie ma problemu z podjęciem decyzji dotyczącej wyjazdu na studia zagraniczne. Wielu wybiera renomowane uczelnie włoskie. Jednak ścieżka ku wrotom włoskich uczelni kryje kilka “zakrętów”.

Rzym, 1 luty 2009 - Co zrobić, by ambitne plany nie uległy zmianom, a marzenia się zrealizowały przyjęciem na rok akademicki we Włoszech? Procedura nie jest taka trudna! Wystarczy cierpliwie potwierdzić kilka dokumentów zdobyć kilka pieczątek i to wszystko.

Świadectwo ukończenia polskiej szkoły średniej należy potwierdzić w wymaganych instytucjach. I tak, jeżeli jest to nowa matura testowa, świadectwo należy potwierdzić w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie, a jeśli jest to matura wydana w starym trybie, wystarczy ją potwierdzić w Wojewódzkim Kuratorium Oświaty, odpowiednim do miejsca otrzymania świadectwa.
Następnie należy przetłumaczyć świadectwo maturalne u tłumacza przysięgłego, a potem udać się do Warszawy, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i tam poświadczyć tłumaczenie jak i świadectwo, uzyskując tak zwane “Apostille”. Wspomnę, iż należy wnieść również stosowną opłatę, której można dokonać na miejscu w kasach.

Kolejnym krokiem jest złożenie oryginału świadectwa, jak i potwierdzonego w wyżej wymienionych instytucjach tłumaczenia, w Kancelarii Konsularnej Ambasady Włoskiej w Warszawie. do wszystkich dokumentów należy dołączyć swoistego rodzaju podanie o wydanie “dichiarazione di valore “, czyli potwierdzenie ważności świadectwa, uzasadniając w jakim celu ubiegamy się o ten dokument. Należy wykazać, iż mamy zamiar kontynuować naukę na uczelni włoskiej i podać wszelkie informację dotyczące wybranej uczelni i kierunku studiów.
Jak podaje na swoich stronach Ambasada Włoch w Warszawie, podania można wysyłać równiez faksem. Należy składać podania w dniach od poniedziałku do czwartku od godziny 10 do 12, niestety niewiele czasu , ale dla chcącego nie ma nic trudnego!
Po przebrnięciu prze te wszystkie wymogi biurokratyczne, nie pozostaje nam nic, jak czekać killka dni na wydanie “dichiarazione di valore”, które umożliwi nam start na wymarzoną uczelnię.

Dodam, iż pracownicy Kancelarii Ambasady Włoskiej, są bardzo wyrozumiali i gotowi udzielać wszelkich dodatkowych informacji, a jak ma się szczęście, to i nawet dokumenty są gotowe do odebrania już następnego dnia.
Szczegółowe informacje dotyczące adresów instytucji i telefony kontaktowe
są wymienione poniżej:

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Aleja Szucha , 25 pokój 215
Tel: 022.347.44.84

Ministerstwo Spraw Zagrnaicznych
Aleja Szucha , 21
022.523. 94.63; 022. 523.91.28

Kancelaria Konsularna Ambasady Włoch w Warszawie
ulica Jasna, 19
022.826.53.08: 022. 827.55.76

Monika Zakrzewska
ww.polskaitalia.com
Źródło: Nasz Świat nr 3  (1-15 lutego)/2009

Archiwum poradników „Żyć i pracować we Włoszech”:
http://www.naszswiat.net/poradniki.html