Prowadzenie pojazdów bez prawa jazdy - Nasz Swiat
02
Pn, sierpień

Poradniki

Osoba, która prowadzi we Włoszech pojazd bez wymaganych dokumentów popełnia wykroczenie, zagrożone karą grzywny w wysokości od 2.257 do 9.032 euro oraz konfiskatą pojazdu. Jeżeli w przeciągu dwóch lat zostanie ona zatrzymana ponownie, krozi jej gara pozbawienia wolności do 1 roku i odebranie pojazdu.

Zgodnie z treścią artykułu 116 nowego kodeksu drogowego, prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy podlega bardzo wysokim karom.

Kary stosuje się do prowadzących pojazdy, którym prawo jazdy zostało odebrane oraz tym, którzy nigdy nie przystąpili do egzaminu na jego otrzymanie.

Kara grzywny przewidziana za ten rodzaj wykroczenia wynosi od 2.257 do 9.032 euro. Oprócz tego pojazd, który prowadziła dana osoba zostaje skonfiskowany na okres trzech miesięcy i który zostanie umieszczony na parkingu depozytowym. Opłatę za parking ponosi osoba ukarana.

W przypadku ponownego naruszenia przepisów w ciągu dwóch lat, osoba nieposiadająca uprawnienia do kierowania pojazdem podlega karze pozbawienia wolności do 1 roku oraz odebrania pojazdu.

Osoby, prowadzące pojazd z nieważnym prawem jazdy, podlegają karze grzywny w wysokości 159 euro oraz konfiskacie pojazdu.

W przypadku zgubienia lub kradzieży prawa jazdy, należy złożyć skargę w ciągu 48 godzin na posterunku policji. W tym przypadku zostanie wydane tymczasowe prawo jazdy, które pozwola na uniknięcie kary i jego termin ważności upłynie w momencie wydania duplikatu prawa jazdy.

W przypadku odnalezienia utraconego prawa jazdy po złożenoiu wniosku o wystawienie duplikatu, należy zniszczyć odnaleziony dokument i posługiować się nowym prawem jazdy.

opr. Anna Malczewska
Artykuł nie jest poradą prawną i został  napisany w celach wyłącznie informacyjnych