Uwaga kierowcy! Mandaty z UE dosięgną każdego - Nasz Swiat
24
Cz, czerwiec

Poradniki

Od 7 listopada 2013 kierowcy poruszający się po drogach Unii Europejskiej będą musieli liczyć się z konsekwencjami popełnienia wykroczeń drogowych w innym kraju unijnym.

Stanie się tak na skutek wdrożenia do krajowych porządków prawnych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/82/UE.
Nowe regulacje unijne mają sprawić, że sprawcy wykroczeń i przestępstw drogowych będą mogli być ukarani zarówno przez patrol policyjny, jak na podstawie zdjęć z fotoradarów.  

Celem wprowadzenia ww. regulacji jest uproszczenie i przyspieszenie wzajemnego przekazywania pomiędzy państwami UE danych dotyczących pojazdów oraz ich właścicieli lub posiadaczy w związku z wykroczeniami drogowymi. Nowe przepisy umożliwią ściganie przestępstw i wykroczeń drogowych niezależnie od tego, w jakim państwie Unii zostały popełnione, z którego kraju pochodzi kierowca i w jakim państwie zarejestrowany jest pojazd, którym naruszono przepisy. Będziemy mogli zostać ukarani za przekroczenie prędkości, niezatrzymanie się na czerwonym świetle, kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, jazdę bez kasku, pasów bezpieczeństwa oraz za rozmowy przez telefon komórkowy podczas jazdy, czy korzystanie z niedozwolonego pasa ruchu.

Krajowy punkt kontaktowy
W każdym państwie UE, w którym zostaną wprowadzone nowe regulacje (postanowienia dyrektywy zostaną wprowadzone w całej Unii, z wyjątkiem Danii, Wielkiej Brytanii i Irlandii) utworzony zostanie krajowy punkt kontaktowy, odpowiedzialny za przepływ informacji o sprawcach wykroczeń drogowych, w tym danych dotyczących pojazdów i ich właścicieli lub posiadaczy.

Punkt kontaktowy będzie przyjmować wnioski od swoich zagranicznych odpowiedników, udzielać im informacji o sprawcach wykroczeń, a także wysyłać zapytania o analogiczne dane na wniosek uprawnionych służb.

W przypadku wszczęcia postępowania dotyczącego popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, właściwy organ państwa, w którym doszło do tego rodzaju zdarzenia (np. policja), będzie zobowiązany powiadomić o tym pisemnie sprawcę w jego ojczystym języku.

W zawiadomieniu podany będzie rodzaj wykroczenia, miejsce, data i czas jego popełnienia. Ponadto właściciel dowie się z niego, jakie dokładnie naruszył przepisy obcego państwa i ile to będzie go kosztowało.

opr. A.M. na podst. Bankier.pl