Poszukiwania zakwaterowania we Włoszech - Nasz Swiat
24
Pt, wrzesień

Usługi dla cudzoziemców

Zakwaterowanie
Pomoc i informacje o mieszkaniach i ośrodkach pomocy

Pomoc finansowa
Dofinasowania do opłaty za wynajem, fundusze gwarancyjne i pożyczki