Igrzyska Olimpijskie w Soczi w liczbach - Nasz Swiat
10
Śr, sierpień

Sport

Igrzyska Olimpijskie w Soczi przed rozpoczęciem zapisały się jako najdroższe w historii. Regułą jest, że organizatorzy letnich olimpiad ponoszą większe nakład od organizatorów igrzysk zimowych, bo na letnie zawody składa się znacznie więcej dyscyplin sportowych niż na zimowe. To sprawia, że w letnich igrzyskach uczestniczy wielokrotnie więcej sportowców niż w zimowych.

Ostatnie letnie igrzyska w 2012 roku w Londynie kosztowały organizatorów 14,3 mld USD, a poprzednie igrzyska zimowe w 2010 roku w Vancouver niespełna 6 mld USD. Igrzyska w Soczi pochłonęły 45 mld USD. 55% tej kwoty pochłonęły wydatki na budowę obiektów olimpijskich i towarzyszącej infrastruktury. Niezależne media podają, że 30% środków wydanych na przedsięwzięcia budowlane pochłonęła korupcja.
 

Koszty wybudowania obiektów olimpijskich przed rozpoczęciem inwestycji określono na prawie 1,6 mld USD, a ostatecznie wyniosły ponad 3,6 mld USD.
 

Dla potrzeb budowy kompleksów olimpijskich przesiedlono 2,5 tys. osób, a przy ich budowie pracowało blisko 100 tys. osób wśród których 70% stanowili gastarbeiterzy z byłych republik radzieckich.
 

Dla zabezpieczenia się przed kaprysami pogodowymi zgromadzono 500 tys. m sześc. sztucznego śniegu, który składowany jest w 7-miu magazynach, a jego utrzymanie kosztuje 12 mln USD.
 

Na zapewnienie bezpieczeństwa w czasie igrzysk wydano 3 mld USD. Ulic Soczi strzec będzie 1.400 wideokamer, 30 tys. policjantów, 10 tys. żołnierzy wojska wewnętrznego i 450 kozaków z Kubańskiego Wojska Kozackiego. 23 tys. funkcjonariuszy Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych postawionych jest w stan najwyższej gotowości.
 

Najdroższy bilet na uroczystość otwarcia igrzysk kosztuje 1.700 USD.
 

Dostawa energii elektrycznej do obiektów olimpijskich kosztować będzie 306 mln USD rocznie, czyli mniej więcej 50% całego budżetu Soczi.

(ju)