Spada sprzedaż wyrobów tytoniowych - Nasz Swiat
29
Śr, czerwiec

Włochy

Według najnowszych danych włoskiego Ministerstwa Zdrowia w 2010 roku sprzedaż papierosów spadła o 2,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Od momentu wprowadzenia zakazu palenia w lokalach publicznych we Włoszech w 2003 roku, liczba palaczy utrzymuje się na stałym poziomie.


Czy zakazy palenia przynoszą skutki? Nowe badania Eurobarometru na temat zachowań związanych z paleniem oraz europejskich środków kontroli spożycia tytoniu nie pozostawiają wątpliwości, że takie działania są skuteczne.
Zakazy palenia i inne restrykcje to jednakże tylko część opisanych zagadnień. Badacze przyjrzeli się szeregowi wpływowych polityk na rzecz kontroli spożycia tytoniu. Obejmują one działania takie jak: ostre podwyżki cen, zakaz reklamy lub promocji, informowanie konsumentów oraz ostrzeżenia zdrowotne i programy wspierające palaczy pragnących rozstać się z nałogiem.

Kluczowe wnioski z ankiety Eurobarometru stanowiącej podstawę badania uwzględniały następujące konkluzje: 3 na 10 Europejczyków (31,5%) w wieku od 15 lat wzwyż to palacze, a 13,6% osób niepalących twierdzi, że jest regularnie narażona na bierne palenie w domu. Porównanie tych danych do ocen TCS jasno wykazało, że palenie jest nieco rzadszym zjawiskiem w krajach z wyższymi wynikami TCS (takich jak Irlandia, Malta, Szwecja oraz Wielka Brytania) i jest bardziej rozpowszechnione w krajach z niskim wynikiem TCS. Podobna tendencja dotyczy także zgłaszanego przez samych badanych poziomu narażenia na bierne palenie.(mam)