Czy czekają nas dwudniowe wybory parlamentarne? - Nasz Swiat
02
Pn, sierpień

Wybory parlamentarne 2011

Bronisław Komorowski podpisał kodeks wyborczy, który przewiduje możliwość przeprowadzenia dwudniowych wyborów. Ile będą one nas kosztować?

Kodeks wyborczy
Kodeks wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania wyborów i warunków ich ważności. Obejmuje wybory:
1) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
3) do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego;
5) wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zgodnie z art. 4 tegoż kodeksu, wybory odbywają się w dniu wolnym od pracy. Organ zarządzający wybory (w przypadku wyborów parlamentarnych – Prezydent Polski) może postanowić, że głosowanie w wyborach przeprowadzone zostanie w ciągu 2 dni. Wówczas, termin głosowania określa się na dzień wolny od pracy oraz dzień go poprzedzający (czyli sobota i niedziela).

Przeprowadzenie wyborów dwudniowych
Jeżeli prezydent Bronisław Komorowski zarządzi dwudniowe wybory parlamentarne, wówczas głosowanie będzie odbywać się pierwszego i drugiego dnia bez przerwy od godziny 7.00 do 21.00. Przerwa nastąpi od godziny 21.00 pierwszego dnia do 7.00 dnia drugiego.
Jeżeli głosowanie będzie przeprowadzane w ciągu dwóch dni, obwodowa komisja wyborcza po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu musi zapieczętować otwór urny, ustalić protokolarnie liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę wydanych kart.

Po dokonaniu tych czynności obwodowa komisja wyborcza umieszcza w opieczętowanych pakietach karty niewykorzystane i spis wyborców, które pozostają w lokalu komisji wraz z urną. Lokal komisji zostaje następnie zamknięty, a wejście do lokalu opieczętowane.

Przed rozpoczęciem głosowania w drugim dniu, obwodowa komisja wyborcza stwierdza, czy wszystkie pieczęcie są nienaruszone.

Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej, Kazimierz Czaplicki podał, że jeżeli wybory parlamentarne 2011 trwałyby jeden dzień, koszty wyniosłyby budżet państwa 98,5 mln złotych. Jeżeli zostaną zarządzone wybory dwudniowe – 144,7 mln złotych.