Nie odesłano prawie 40% pakietów wyborczych wysłanych do Polaków we Włoszech - Nasz Swiat
02
So, lipiec

Wybory parlamentarne 2011

39,54% pakietów wyborczych wysłanych do Polaków we Włoszech, zgłoszonych do glosowania korespondencyjnego nie zostało odesłanych.

We Włoszech mogli głosować korespondencyjnie Polacy  z rzymskiego obwodu glosowania nr 260, z  siedzibą  Ambasadzie RP w Rzymie oraz mediolańskiego, nr 262 z siedzibą w Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie. W obwodzie nr 261, utworzonym w Neapolu w siedzibie Stowarzyszenia  Confedilizia można było głosować tylko osobiście.


Obwodowa Komisja Wyborcza nr 260 z siedzibą  Ambasadzie RP w Rzymie
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze: 353
Liczba pakietów, które odesłano na czas:  218
Zobacz pełen protokół głosowania w obwodzie rzymskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 262 z siedzibą  w Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze: 431
Liczba pakietów, które odesłano na czas:  256
Zobacz pełen protokół głosowania w obwodzie mediolańskim

Na trzy i dwa dni przed wyborami redakcja Naszego Świata otrzymała szereg sygnałów od czytelników, zgłoszonych do głosowania korespondencyjnego, którzy ubolewali nad faktem, że nie otrzymali pakietów wyborczych lub otrzymali je zbyt późno, aby móc je odesłać przed niedzielą,  9 października br. Najwięcej skarg pochodziło od Polaków z mediolańskiego okręgu konsularnego.

Czytaj nasz reportaż o kłopotach Polaków z Włoch:  Głosowanie korespondencyjne, czyli jak utrudnić udział w wyborach Polakom z zagranicy

Łącznie na 784 pakiety wyborcze wysłane do Polaków we Włoszech wróciło do komisji wyborczych na czas 474, tj. 60, 46%.

Nie wiadomo, ilu Polaków we Włoszech nie odesłało pakietów wyborczych z powodu faktu, że otrzymali je zbyt późno, aby nadać przesyłkę zwrotną.

 

Danuta Wojtaszczyk