Wiadomości - Nasz Swiat
21
So, maj

Od 1 stycznia 2014 r. zniesiony zostanie obowiązek meldunkowy. Niedługo zniknie także sankcja za brak meldunku. To główne zmiany ustawy o ewidencji ludności, którą podpisał prezydent Komorowski – czytamy w serwisie prawo.wieszjak.pl.

Przez ponad dwa lata nowy projekt rządowy ustawy o ewidencji ludności przeleżał w sejmie, w którym jedną z najważniejszych zmian jaką wprowadza ta ustawa jest zniesienie instytucji obowiązku meldunkowego od roku 2014. Niedługo zniknie także sankcja za brak meldunku.
Obowiązek meldunkowy wynika z Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 10 kwietnia 1974 r. (tekst jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) i polega na zameldowaniu lub wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zameldowaniu o urodzeniu dziecka, o zmianie stanu cywilnego i o zgonie osoby. Tak więc każdy, kto przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż 3 doby, powinien zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby licząc od dnia przybycia.
W chwili obecnej za nieprzestrzeganie obowiązku meldunkowego grozi kara ograniczenia wolności w rozmiarze 1 miesiąca, grzywna w wysokości od 20 do 5000 zł albo nagana.

Nowa Ustawa o ewidencji ludności z 24 września 2010 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1427) , która wejdzie w życie od 1 sierpnia 2011 r., uchyla Ustawę o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 1974 r. Obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony dopiero z dniem 1 stycznia 2014 r, kiedy to utracą moc przepisy rozdziału 4 (Obowiązek meldunkowy obywateli polskich) i 5 (Obowiązek meldunkowy cudzoziemców) nowej ustawy. Tak więc niedopełnienie obowiązku meldunkowego nie będzie już stanowiło wykroczenia (art. 62 Ustawy o ewidencji ludności).
Z tego samego przywileju będą korzystać cudzoziemcy, będących członkami rodziny obywatela polskiego. Oznacza to, że jeżeli twój mąż lub żona są cudzoziemcami i macie zamiar przeprowadzić się do Polski, nie będą musieli dopełnić obowiązku meldunkowego.
Powyższe zmiany przepisów są odpowiedzią na, już od dawna zgłaszane, postulaty unormowania zasad dotyczących prowadzenia ewidencji ludności oraz zlikwidowanie niektórych reliktów pozostałych po prawodawstwie PRL-u. Należy jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach ewidencja ludności była przydatna, choćby w celu ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika. Praktyka pokaże, jak powstała luka zostanie wypełniona. (mam)