Nowotwory najczęstszą przyczyną zgonów w Europie - Nasz Swiat
02
Pn, sierpień

Świat

Według ekspertów zajmujących się zdrowiem, w ciągu najbliższych 5-ciu, a nie później niż 10-ciu lat rak zajmować będzie pierwsze miejsce jako czynnik powodujący zgony mieszkańców Europy.

 

Według ekspertów zajmujących się zdrowiem, w ciągu najbliższych 5-ciu, a nie później niż 10-ciu lat rak zajmować będzie pierwsze miejsce jako czynnik powodujący zgony mieszkańców Europy.

Obecnie zajmuje on drugie miejsce po chorobach układu krwionośnego.

Według wyliczeń firmy konsultingowej EY, w 2014 roku polska gospodarka poniosła straty w wysokości 1,4 mld zł z powodu absencji chorobowej i 8,4 mld zł z powodu przedwczesnych zgonów.

Autorzy raportu „Propozycje poprawy polskiego systemu onkologicznego” szacują, że w Polsce na choroby nowotworowe choruje obecnie 310 tys. osób, a do roku 2025 liczba ta wzrośnie do 350 ty. osób.

Obecnie koszty chorób nowotworowych pochłaniają 1% krajowego PKB, a w roku 2025 pochłaniać będą 1,3% czyli o 30% więcej.

Mimo dużych kosztów ponoszonych przez budżet państwa w związku z chorobami nowotworowymi, przeżywalność 5-ciu lat chorujących na rak jest u nas niska. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w roku 2013 w Polsce umierało na raka o 17% więcej chorych niż wynosiła średnia dla Unii Europejskie. Miernikiem obrazującym, w których krajach walka z rakiem jest najbardziej skuteczna jest wskaźnik osób, które przeżyły 5 lat od zdiagnozowania choroby.

Najwyższą przeżywalność raka w okresie 5-ciu lat osiągnęły: Szwecja – 62%, Francja – 61%, Finlandia i Belgia – 59% oraz Holandia 58%.

Najniższą 5-cio letnią przeżywalność chorzy na raka mieli w: Polsce – 46%, Bułgarii, Łotwie i na Słowacji – 47%, oraz na Litwie – 48% i w Estonii – 49%.

W Niemczech i Włoszech wskaźnik ten wynosił – 57%, w Austrii – 56%, na Malcie i w Portugalii – 55%, w Chorwacji i Hiszpanii – 54%, w Czechach, Danii i Słowenii – 51%.

Według ekspertów, ze względów społeczno-gospodarczych terapie onkologiczne mają obecnie znaczenie kluczowe. Problemem w leczeniu chorób nowotworowych są pieniądze. Leki stosowane w leczeniu raka są drogie, a nie wszystkie są jednakowo skuteczne dla indywidualnych chorych i to stanowi problem z ich refundowaniem.

W obowiązującej w Polsce ustawie o refundacji leków określonych jest 13 kryteriów stanowiących o w pisaniu lub nie leku na listę refundacyjną. Obecnie najczęściej głównym kryterium wpisania leku na listę refundacyjną jest jego cena, natomiast jego skuteczność kliniczna pozostaje na dalszym planie.

(wda)