Ambasada protestuje przeciwko „Świątecznemu Miasteczku” na Monte Cassino - Nasz Swiat
01
Śr, grudzień

Włochy

Placówka nie ustaje w wielokierunkowych działaniach przeciwko inicjatywie „Świątecznego Miasteczka” zorganizowanego w pobliżu Polskiego Cmentarza Wojennego na Monte Cassino.


Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie  i Attaché Obrony odbyli w niedzielę 13 bm. czyli w pierwszych dniach funkcjonowania miasteczka, wizytę rekonesansową, by bezpośrednio zapoznać się z sytuacją na miejscu. Wizyta była niezapowiedziana i nieumówiona z władzami lokalnymi, kościelnymi czy też ze stowarzyszeniem, które wynajęło od opactwa tereny sąsiadujące z cmentarzem. Pozwoliło to uzyskać najbardziej obiektywną ocenę stanu faktycznego. Okazało się, że rzeczywiście kiermasz nie tylko narusza sakralność miejsc bitwy o Monte Cassino, nie respektując ich godności i znaczenia historycznego, ale blokuje do nich dostęp.  Placówka ponowiła swój protest do opactwa, które poinformowało, że wystosuje pisemną odpowiedź w tej sprawie.

 
Ambasada RP wystosowała do MSZ RW w dniu dzisiejszym notę protestacyjną, w której wyraża zdecydowane oburzenie w związku z zaistniałą sytuacją, która razi w godność najważniejszego polskiego miejsca pamięci we Włoszech. Zwróciła się jednocześnie się do władz włoskich z prośbą o podjęcie niezbędnych i skutecznych działań w celu powstrzymania inicjatywy oraz zapobiegania pojawiania się analogicznych incydentów w przyszłości. W swojej nocie Ambasada powołała się na międzynarodowe standardy tworzone przez UNESCO w zakresie tzw. buffer zone czyli okolic w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc pamięci, które w tym przypadku nie zostały respektowane. 

Placówka poinformowała również włoski MSZ o braku jakiejkolwiek konsultacji ze strony organizatorów w sprawie inicjatywy, która dotyczy naszych miejsc pamięci, a tym samym niemożliwości wyrażenia przez nas zawczasu negatywnej opinii. W nocie położono także nacisk na negatywny odbiór sprawy przez polską opinię publiczną oraz  o nadchodzących do Placówki protestach nie tylko z Polski, ale z różnych stron świata.

Ambasada, zaznaczyła, że interwencja włoskich władz centralnych w tej sprawie jest dla nas obowiązkiem nie tylko prawnym, ale i moralnym przede wszystkich względem polskich żołnierzy, którzy oddali życie za wyzwolenie Włoch.

 Ambasador Tomasz Orłowski skierował również list z prośbą o podjęcie stosownych działań do Ministra Środowiska RW, albowiem tereny, o których mowa należą do Rezerwatu Przyrody „Monti Aurunci”, oraz do wiadomości ministra Spraw Zagranicznych  i Komisarza Generalnego ds. Uczczenia Poległych we włoskim Ministerstwa Obrony,  który sprawuje opiekę nad Polskim Cmentarzem Wojennym.

Placówka nadal monitować będzie opactwo i oczekuje reakcji władz RW w tej sprawie. 

Informacja i zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Ambasady RP w Rzymie

***

Podobny artykuł, który może Cię zainteresować:

Podpisz petycję przeciwko świątecznemu kiermaszowi na Monte Cassino