Audioprzewodnik dla polskich turystów - Nasz Swiat
04
So, grudzień

Włochy

Ambasada RP we Włoszech zaprezentowała audioprzewodnik w języku polskim po najczęściej zwiedzanych rzymskich zabytkach: Koloseum, Forum Romanum i Palatynie.

 

Ambasada RP we Włoszech zaprezentowała audioprzewodnik w języku polskim po najczęściej zwiedzanych rzymskich zabytkach: Koloseum, Forum Romanum i Palatynie. Polskich turystów poprowadzi niezwykły głos jednego z najznamienitszych polskich aktorów, Andrzeja Seweryna.


 Od lewej do prawej Francesco Prosperetti, Francesco Cochetti, Giovanna Barni, Tomasz Orłowski (fot. Urszula Dąbrowska)


Z myślą o polskich obywatelach odwiedzających Włochy Ambasada RP wystąpiła z inicjatywą mającą na celu ułatwienie i uprzyjemnienie spotkania polskich turystów z włoską kulturą. Wydana została seria audio-przewodników w języku polskim, które oprowadzą naszych turystów po najpopularniejszych zabytkach.

"Dzięki przewodnikowi po polsku wiedza dotycząca kultury i historii starożytności będzie bardziej przystępna dla turystów" - powiedział ambasador Tomasz Orłowski podczas prezentacji, w której wzięli udział także Francesco Prosperetti, szef rzymskiego urzędu administrującego zabytkami oraz Giovanna Barni. prezes Coopculture, firmy, która zrealizowała przewodnik.
 
Projekt rozpocznie się poczynając od tych najsłynniejszych, stanowiących symbol włoskiej kultury: Koloseum, Forum Romanum oraz Palatyn.  Inauguracja inicjatywy Ambasady zbiega się z rozpoczęciem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia ogłoszonego przez Papieża Franciszka, który jak się przewiduje pociągnie za sobą zwiększony napływ turystów do Wiecznego Miasta.

 
Pierwsze audio-przewodniki w języku polskim zrealizowane zostały przez firmę Coopculture, we współpracy z D’Uva Workshop oraz dzięki pomocy Zarządu ds. Koloseum, Rzymskiego Muzeum Narodowego i Obszaru Archeologicznego Rzymu włoskiego Ministerstwa Dziedzictwa i Działalności Kulturalnej oraz Turystyki. Nieocenione przy realizacji projektu okazało się również wsparcie Banku Pekao S.A.
 

Po Koloseum, Forum Romanum oraz Palatynie poprowadzi Polaków niezwykły głos jednego z najznamienitszych polskich aktorów, Andrzeja Seweryna, który po przyjacielsku zgodził się na udział w projekcie.

Teksty przewodników zostały przetłumaczone przez historyka sztuki i jednocześnie zawodowego przewodnika po Rzymie Dominikę Wronikowską.

Ambasada rozpoczęła już pracę nad kolejnymi audio-przewodnikami w języku polskim.  Zamiarem Placówki jest kontynuacja bardzo dobrej współpracy nawiązanej z Zarządem ds. Koloseum, Rzymskiego Muzeum Narodowego i Obszaru Archeologicznego Rzymu, która powinna objąć kolejny zabytek Wiecznego Miasta, np. Termy Caracalli.

Wśród projektów przewidzianych na pierwszą połowę przyszłego roku znajduje się również audio-przewodnik po Galerii Uffizi we Florencji.


Włochy są historycznie jednym z ulubionych miejsc docelowych podróży Polaków.

Związki pomiędzy Polską i Włochami sięgają setek lat, od momentu narodzin państwa polskiego w X wieku i dokonanym wówczas wyborze przyjęcia chrześcijaństwa zachodniego. Łacina stała wówczas  oficjalnym językiem, a Włochy – celem pielgrzymek oraz wyjazdów naukowych.

W okresie renesansu podróże do Włoch przybierają na intensywności. Wielu młodych Polaków, a wśród Ci, którzy zyskali później sławę, uczęszczało na włoskie uniwersytety. Wystarczy wspomnieć Mikołaja Kopernika, który studiował na uniwersytetach w Bolonii, Padwie i Ferrarze, czy Jana Kochanowskiego, największego poetę polskiego renesansu, niegdyś studenta w Padwie. Trudno nie wspomnieć również o Bonie Sforzy, córce księcia Mediolanu Gian Galeazzo Sforzy, księżnej Bari, a później żonie króla Polska Zygmunta I i tym samym królowej Polski. Małżeństwo to umocniło związki Polaków z Włochami - to Bona Sforza przyniosła do Polski ideę humanizmu i renesansu oraz przyczyniła się do rozpowszechnienia  sztuki, obyczajów i kuchni włoskiej.

 W XVIII i XIX w. Polacy byli jednym z najliczniejszych narodów biorących udział w tzw. Grand Tour (od którego pochodzi słowo turystyka). Należeli do nich m.in. autor „Quo Vadis?” Henryk Sienkiewicz oraz wielki malarz Henryk Siemiradzki, który na wielu swoich dziełach prezentował sceny rodzajowe o tematyce starożytnej.

To właśnie we Włoszech powstały Legiony Polskie żywiące nadzieję uwolnienia ojczyzny spod władzy obcych mocarstw i przywrócenia jej na mapy świata. I to właśnie we Włoszech powstał w 1797 roku hymn polski – w regionie Reggio Emilia, skąd pochodzi również flaga Włoch. Nie można również zapomnieć o 50 tysiącach polskich żołnierzy z II Korpusu WP generała Andersa, przybyłych do Włoch w latach 1943-1944, którzy dzięki swojemu heroizmowi przyczynili się do wyzwolenia kraju spod okupacji. Cmentarze, na których zostali pochowani stanowią część polskiej tożsamości i są ważnymi miejscami pielgrzymek rodaków. Podróże Polaków do Rzymu zyskały natomiast prymat po wyborze na papieża kardynała Karola Wojtyły.

 Nie dziwi więc, że Włochy są – i najprawdopodobniej pozostaną – jednym z ulubionych miejsc docelowych podróży Polaków. Wzrost gospodarczy odnotowany w Polsce w ciągu ostatnich lat w Polsce pociąga za sobą poprawę jakości życia obywateli, którzy, korzystając m.in. z korzystnych ofert przewoźników, mogą łatwiej przemieszczać się i poświęcać wolny czas na podróże zagraniczne.

Według analiz przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Turystyki i Sportu w 2013r. 56% Polaków w wieku powyżej 15 lat co najmniej raz w życiu podróżowało w celach turystycznych, przy tym z tej liczącej  18,3 mln obywateli  5,5 mln wyjechało za granicę. Według analiz ActivGroup w 2014r. już 12,9 mln Polaków wyjechało za granicę, co potwierdza silną tendencję wzrostową.

Również prognozy dot. liczby Polaków odwiedzających Włochy są optymistyczne. W ciągu ostatnich sześciu lat odnotowano rekordowy wzrost liczby polskich turystów we Włoszech: według Censis wzrosła ona o 83,7%. Zgodnie z raportem opublikowanym przez włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Narodową Agencję Turystyczną ENIT 2016 turyści odwiedzający zabytkowe włoskie miasta pochodzą zazwyczaj ze średnio-wyższych oraz wyższych warstw społecznych i posiadają wykształcenie średnie lub wyższe. W związku z tym wnioskować należy, że wielu z nich kieruje się do Włoch celem odwiedzenia miejsc dziedzictwa kulturalnego tego kraju.

Informacja i zdjęcie pochodzą ze strony internetowej Ambasady RP w Rzymie