Europejski numer 112 zaczął działać w Lazio - Nasz Swiat
29
Śr, czerwiec

Włochy

Od 1 listopada jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy 112 zaczął obowiązywać w Lazio. Oznacza to, że nareszcie możemy zapomnieć o tysiącu innych numerach alarmowych, które każdy musiał znać w razie potrzeby.


Od 1 listopada jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy 112 zaczął obowiązywać w Lazio. Oznacza to, że nareszcie możemy zapomnieć o tysiącu innych numerach alarmowych, które każdy musiał znać w razie potrzeby.

112 jest numerem używany w sieci telefonów stacjonarnych w Unii Europejskiej, jak również w sieci GSM (telefonów komórkowych) na całym świecie. Został wprowadzony w 1991 i został uregulowany dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/22/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i praw użytkowników odnoszących się do sieci i usług łączności elektronicznej.

Nieskuteczność oraz zaniedbania we wprowadzeniu tej dyrektywy stały się przyczyną procesów sądowych, które Komisja Europejska wystosowała przeciwko 14 państwom.

Wybranie numeru 112 nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego. Ponadto numer 112 można wybrać w telefonie bez karty SIM.

Jak pokazują najnowsze dane Eurobarometru, około 75 proc. obywateli Unii Europejskiej nie ma świadomości, że pod numer 112 można zadzwonić z dowolnego miejsca w Unii Europejskiej.

W Polsce, gdzie pod 112 w razie potrzeby dzwoni 60 proc. obywateli jesteśmy w tej kwestii najbardziej świadomym narodem UE, podobnie jak Luksemburczycy, Finowie, czy Holendrzy.

Wiedzy, że ten numer ratunkowy można wybrać w każdym kraju Unii, umożliwia on ratownikom szybką lokalizację, a każdy aparat telefoniczny pozwala na jego prosty wybór brakuje tymczasem ponad trzem czwartym Niemców i Brytyjczykom, a we Włoszech i Grecji nie zna go prawie nikt.

red.