Ipsos poszukuje ankieterów, 'pomogą nam poznać cudzoziemców żyjących we Włoszech' - Nasz Swiat
11
Cz, sierpień

Włochy

Nora Schmitz: “Nasze badania pomogą dać głos imigrantom. Łatwiej im będzie rozmawiać z osobami, które należą do ich społeczności”.

 

Czy myślałeś kiedyś, by zostać ankieterem? To jest propozycja pracy zaoferowana przez Instytut Ipsos. Od wielu lat mającym na celu lepsze poznanie imigrantów i zajmujący się poszukiwaniem współpracowników zagranicznych we Włoszech jako ankieterów przeprowadzających wywiady w obrębie poszczególnych wspólnot. 

Wymagania: wiek powyżej 20 lat; średnie wykształcenie; rzetelne wywiązanie się z powierzonych obowiązków; posiadanie umiejętności w relacjach z osobami o różnym profilu społecznym i etnicznym; szeroka sieć kontaktów w dziedzinie, która pomocna będzie w identyfikacji różnych typów osób do przeprowadzenia wywiadów i natychmiastowa dyspozycyjność. Znajomość języka angielskiego i innych języków obcych mile widziane. Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie zgłoszenia na stronie http://www.ipsos.it/newpanel lub kontakt z infolinią 800.191.040 lub pod numerem telefonu 02.361051.

Oczywiście, bezsensowne byłoby zadawanie pytań, jeśli nie byłoby kogoś chętnego na nie odpowiadać. Dlatego też Ipsos poszukuje imigrantów chętnych do wzięcia udziału w wywiadach, którzy w większości wypadków w zamian za udzielenie odpowiedzi otrzymają różnego rodzaju. Wzięcie w nich udziału jest bardzo proste, należy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie http://www.ipsos.it/partecipo, podając swoje dane osobowe, numer telefonu pod który chce się być skontaktowanym, aby otrzymać propozycje wywiadów. 

 

Rozmawiamy z Norą Schmitz i Deputy Head z Ipsos Connect. Pracuje ona w jednym z największych Instytutów Badań Rynku na świecie. 

 

Z punktu widzenia badawczego, co można powiedzieć o obecności cudzoziemców we Włoszech?

Od wielu lat zauważamy, że społeczeństwo we Włoszech zmienia się. Mówi się coraz częściej o społeczeństwie wielokulturowym i o coraz większej i znaczącej obecności cudzoziemców w naszym kraju. W rzeczywistości obecność cudzoziemców w Italii osiągnęła 8% populacji, ale tak naprawdę nadal mało wiemy o imigrantach, o ich przyzwyczajeniach i sposobie życia w naszym kraju.

 

Co oznacza gromadzenie danych na temat cudzoziemców żyjących we Włoszech?

Przede wszystkim za dane potrzebne do badania rozumie się zbiór informacji opisujących daną populację lub jej część, czy jej zachowania. Na przykład, informacje o rodzinie (z ilu członków się składa? Ile lat ma głowa rodziny i jaki zawód wykonuje?), o wydatkach danej rodziny (czy robią zakupy w supermarketach? Używają tych samych produktów co rodziny włoskie, a może innych?) lub jak spędza czas wolny (oglądając telewizję? Które programy oglądają z chęcią? Oglądają telewizję satelitarną? Śledzą programy w ich języku, czy oglądają także kanały włoskie? Czy używają internet?).

 

Do czego potrzebne są tego rodzaju informacje?

Są to bardzo ważne informacje, które pomogą zrozumieć pod wieloma punktami widzenia, jacy są imigranci żyjący we Włoszech. Dane te pomogą również różnym firmom, które będą wykładnią w oferowanych przez nie produktów skierowanych właśnie do cudzoziemców i spełniające ich wymagania. Proszę pomyśleć o ofertach bankowych, czy pocztowych, czy np. telefonii komórkowej skierowanych do osób mieszkających tutaj, ale pochodzących z innego kraju. We Włoszech niestety jesteśmy daleko w tyle w tej dziedzinie, ale są również i pozytywne i ważne przykłady. Na przykład, Auditel – firma zajmująca się zbieraniem danych na temat oglądalności programów telewizyjnych – począwszy od 2012 roku koncentruje się także na reprezentacji również cudzoziemców w swoich danych oglądalności, proces, który został zrealizowany we współpracy z Ipsos i który jest przykładem wielkiego zainteresowania. 

W przyszłości, dzięki tym danym, Wydawcy telewizyjni będą mogli zdecydować, czy dodać kanały lub programy dla cudzoziemców. Dodam jedną rzecz, którą wyjaśniam przyuczając ewentualnych ankieterów – często cudzoziemców – którym powierzamy zadanie przeprowadzania tego rodzaju wywiadów: zebrane dane potrzebne są w celu dania głosu cudzoziemcom, e ważne jest by zrozumieć rzeczywistość, w jakiej żyją.

 

W jaki sposób zbiera się dane?

Ogólnie rzecz biorąc, dane potrzebne do badania zbierane są na dwa sposoby. Można je zbierać przeprowadzając wywiady, w których respondentom proszeni są o odpowiedź na serię pytań na temat ich upodobań i preferencji. Wszystkie zebrane odpowiedzi, statystycznie analizowane, tworzą dane. Analizy statystyczne dostarczają informacji o kategorii osób, nigdy o konkretnej osobie. Na przykład, rodzaj danych może dotyczyć “gdzie kobiety w wieku 25-50 lat robią zakupy” lub „jakie produkty kupują najchętniej”.

Wywiady te mogą być przeprowadzane przez telefon, internet, ale w niektórych przypadkach musimy wysłać ankietera do domu danych osób. Ten rodzaj badania jest trudniejszy do zrealizowania, ponieważ często cudzoziemcy podchodzą do takich wywiadów w sposób nieufny i często myślą, że dane, które podadzą mogą im przysporzyć problemów. Jest to absolutnie niemożliwe, ponieważ dane zostają zbierane na bardzo dużej ilości osób, i są odczytywane w formie zagregowanej – czyli według kategorii – podobnie jak we wcześniej podanych przeze mnie przykładach.

Nawiasem mówiąc, we Włoszech obowiązuje surowe prawo do Prywatności, dlatego też tożsamość respondentów – zarówno cudzoziemców jak i Włochów – jest chronione przez prawo.

Innym sposobem zbierania danych bazuje się na tzw. detekcji elektronicznej: np., jeżeli chodzi o oglądalność telewizyjną funkcjonuje to w taki sposób: instaluje się przy odbiorniku telewizyjnym rodziny mały czytnik, rejestrujący oglądane programy. Także i w tym przypadku, prawo do Prywatności jest przestrzegane.

 

Czy w zamian za współpracę respondenci coś otrzymują?

Tak często, zależy to jednak od rodzaju badania. Na przykład, za jeden wywiad oferujemy często doładowanie telefonu za 10 euro. W przypadku detekcji elektronicznej natomiast, można otrzymać prezent z katalogu o wartości dużo wyższej lub premię w wysokości 40 euro rocznie.

 

Czyli udzielanie ww. wywiadów nie jest niebezpieczne, nie istnieje żadne ryzyko, że podane dane mogą przysporzyć problemów respondentom?

Nie, nie istnieje żadne ryzyko. Kładziemy ogromny nacisk na ten aspekt podczas przyuczania kandydatów do roli ankieterów, którzy coraz częściej – zwłaszcza przy badaniach przeprowadzanych na cudzoziemcach – są imigrantami.

 

Czyli jest to także zawód dla cudzoziemca, który żyje we Włoszech?

Jak najbardziej, a my oferujemy wiele pracy właśnie dlatego, że przy tym rodzaju badań cudzoziemcy-respondenci czują się lepiej odpowiadając na pytania rodakowi. Dlatego też poszukujemy ankieterów  cudzoziemców: w ostatnich miesiącach zatrudniamy wielu z nich ze względu na to, że musimy wykonać mnóstwo wywiadów na wiele tematów!

 

W jaki sposób można zostać ankieterem dla IPSOS?

Należy skontaktować się z naszym działem operatywnym, który organizuje wszystkie badania pod względem praktycznym. Należy wysłać curriculum i przejść rozmowę kwalifikacyjną, po czym należy odbyć krótki kurs online, podczas którego kandydaci dowiedzą się, co należy robić e że za każdy przeprowadzony wywiad otrzymywać będą wynagrodzenie. Zatrudniamy wielu ankieterów, którzy z tego zajęcia stworzyli swoje główne zatrudnienie i utrzymują swoje rodziny właśnie w taki sposób, inni natomiast pracują part-time ponieważ studiują, lub posiadają inną stałą pracę – a w przypadku mam – o pewnej godzinie mają inne obowiązki.