Lekcja patriotyzmu w Katolickiej Szkole Podstawowej w Rzymie - Nasz Swiat
25
N, wrzesień

Włochy

LEKCJA PATRIOTYZMU

w Katolickiej Szkole Podstawowej w Rzymie

 

12 listopada br. w Katolickiej Szkole Podstawowej w Rzymie odbyło się spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Jego celem było wyjaśnienie uczniom znaczenia słowa „patriotyzm” oraz przedstawienie właściwych sposobów okazywania patriotyzmu przez dorosłych i dzieci. 

W uroczystości wzięli udział wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. 

Pierwszoklasistom, którzy tego dnia po raz pierwszy występowali przed szkolną społecznością, towarzyszyli rodzice. Na pytania z Katechizmu polskiego dziecka zadawane przez starszego kolegę wszystkie maluchy odpowiadały zdecydowanie i jednomyślnie.

Uczennice klasy VI opowiedziały o tym, jak ich koleżanki i koledzy z polskiej szkoły w Strzelczyskach (Ukraina, obwód lwowski, rejon mościski) okazują swoje przywiązanie do oddalonej o niewiele ponad 10 km Polski, której wielu z nich jeszcze nigdy nie widziało.

Ważnym punktem uroczystości była katecheza, w której duszpasterz Szkoły ks. Jacek Staniek SChr nawiązał do przykazania IV: „Czcij ojca swego i matkę swoją”, z którego, zgodnie z nauką Kościoła katolickiego (KKK 2199), wynikają również obowiązki wobec ojczyzny. Kończąc okolicznościową naukę, ks. Jacek przytoczył słowa księcia Adama Czartoryskiego: „Dobrze, kiedy patriotyzm płynie z wiary, ale niedobrze, kiedy wiara płynie z patriotyzmu.”

Podczas tej szczególnej lekcji historii nie zabrakło również pieśni patriotycznych. Przy akompaniamencie s. Niny Kułak CR odśpiewany został hymn „Marsz, marsz Polonia” oraz pieśń harcerska „Płonie ognisko i szumią knieje...”, którą w listopadzie 1918 r. napisał i skomponował Jerzy Braun - harcerz, filozof, poeta, publicysta - zmarły w Rzymie w 17 października 1975 r.

Po skończonej uroczystości zrobiono pamiątkowe zdjęcia.

 

 Agata Rola-Bruni

dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie

------------------------------------------------------------------

Zobacz także: 

Z życia Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie. Konkurs na własnoręcznie zrobiony różaniec rozstrzygniety! 

Rzymskie spotkania z bursztynem: Wystawa, warsztaty, konkursy