Nowe możliwości współpracy między Polską a Trydentem - Nasz Swiat
04
So, grudzień

Włochy

Turystyka, kultura, współpraca naukowa i gospodarcza to tematy rozmów, które ambasador Tomasz Orłowski odbył z władzami północnej prowincji Trydentu podczas oficjalnej wizyty 14 i 15 marca.

 


O perspektywach rozwoju i zacieśnienia stosunków między Polską i Trydentem ambasador rozmawiał z Ugo Rossim - prezydentem autonomicznej prowincji Trydentu i przewodniczącym zarządu regionu Trydent-Górna Adyga oraz z Bruno Dorigattim - przewodniczącym rady prowincji Trydentu. Rozmówcy przeanalizowali możliwości zwiększenia współpracy gospodarczej. Aktualnie polski eksport do prowincji Trydentu wynosi 17.6 mln euro (dane z 2013), zaś import z tego regionu do Polski 49,7 mln euro. Polska importuje głównie papier, produkty chemiczne, gumę, silniki, transformatory i inne maszyny.

Trydent i Polskę łączą więzy historyczne i religijne oraz wspólne poczucie przynależności do Europy Środkowej. Istnieje wiele obszarów, w których można owe więzy pogłębić. W tym celu ambasador Orłowski zaproponował zorganizowanie wymian studentów i nauczycieli pomiędzy szkołami, zaplanowanie warsztatów turystycznych, podczas których operatorzy mogliby wymienić doświadczenia i stworzyć nowe możliwości zwiększenia przepływu turystów w obie strony.

Prowincja Trydentu to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc dla polskich narciarzy. Dzięki umiłowaniu do sportów zimowych naszych rodaków i wspaniałym warunkom oferowanym przez region Trydentu Polacy są najliczniejszą grupą turystów zimowych (9% ogółu obcokrajowców, na drugim miejscu Niemcy 8%).  Turystyka była więc głównym tematem spotkania z Raffaellem Frellą - dyrektorem Biura internacjonalizacji i innowacji autonomicznej prowincji Trydentu, Bruno Felicettim - dyrektorem prowincjonalnej agencji turystycznej (APT) Trydentu oraz asesorami prowincjonalnymi Maurem Gilmozzim i Pietro de Godenzem. W spotkaniach brał również udział konsul honorowy RP w Trydencie Walter Cappelletto.

Ambasador Orłowski spotkał się także z miejscową Polonią, która powitała go w tradycyjnych strojach krakowskich. Według danych włoskiego urzędu statystycznego ISTAT na 2015 w całym regionie Trydent - Górna Adyga mieszka 2409 Polaków (2,5% wszystkich obcokrajowców).

 

Ambasada RP w Rzymie

www.rzym.msz.gov.pl