Początek misji Ambasadora Janusza Kotańskiego - Nasz Swiat
28
So, maj

Włochy

Ambasador Janusz Kotański wraz z małżonką Anną uczestniczyli we Mszy Świętej celebrowanej w Kościele Polskim w intencji powodzenia jego misji.

Ambasador Janusz Kotański wraz z małżonką Anną uczestniczyli we Mszy Świętej celebrowanej w Kościele Polskim w intencji powodzenia jego misji. Spotkali się rówież ze środowiskiem Polonii zgromadzonej przy Kościele.

Ambasador Janusz Kotański rozpoczął swoją misję od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej w Kościele Polskim Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie. Po nabożeństwie Ambasador spotkał się z włoską Polonią, przedstawiając cele i priorytety podejmowanej misji, podkreślając szczególną więź łączącą Polskę ze Stolicą Apostolską poprzez postać Jana Pawła II. 

---------------------------------

J.E. Janusz Andrzej KOTAŃSKI - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Kawalerów Maltańskich

Urodzony 29 kwietnia 1957 r., żonaty (Anna)

 

Wykształcenie:

szkoła średnia -  Governemental Secondary School – Zaria, Nigeria;

matura: V L.O. Toruń; 

studia wyższe: dwa lata - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja  Kopernika w  Toruniu i Uniwersytet Warszawski;  studia historyczne – Uniwersytet Warszawski,  zakończone w 1983 r. obroną pracy magisterskiej pt.: „Działalność 77 pp. AK na Nowogródczyźnie w latach 1942-1944”.

 

Znajomość języków obcych: angielski – biegła, rosyjski i francuski – średnia, włoski.

 

Dotychczasowe miejsca pracy: 

1985-1987 - nauczyciel historii w LX L.O. Eksperymentalnym w Warszawie.

1988-1996 – starszy archiwista w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy.

1996-1998 – doradca w firmie „Focus Producers”.

1998-1999 – główny specjalista d.s. mediów audiowizualnych w Ministerstwie Kultury

 i Sztuki - początkowo w Departamencie Analiz i Informacji, następnie w Departamencie Promocji Twórczości - pomysłodawca projektu nagradzania sponsorów kultury nagrodą „Mecenas roku”.

2000 r.- główny specjalista d.s. mediów audiowizualnych w Polskiej Agencji Informacyjnej.

2001-2006 - główny specjalista d.s. mediów i historii Kościoła katolickiego w Biurze

Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej:

- współautor  Tek Edukacyjnych: „Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński” i „Stan wojenny,  przeznaczonych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

- członek  zespołu redakcyjnego „Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej”

- inicjator i współautor  umów o współpracy pomiędzy: IPN i Polskim Radiem oraz IPN

i Ministerstwem Obrony Narodowej ( w ramach której przeprowadzono cykl wykładów

z  historii najnowszej dla żołnierzy i oficerów WP)

- autor koncepcji merytorycznych ścieżek i rajdów edukacyjnych dla młodzieży,

  poświęconych popularyzacji historii najnowszej Polski – np.:  „Śladami <Zośki>

  w Powstaniu Warszawskim” i „Warszawa Prymasa Wyszyńskiego”.

 2006-2007 - dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Sejmu RP:

-inicjator pokazów sztuk teatralnych Sceny Faktu TVP dla parlamentarzystów w Sejmie.

2008-2009 - główny specjalista w Centrum Nauki Kopernik:

- współtwórca galerii „Korzenie Cywilizacji”

2010-2015 - główny specjalista, kierownik działu wystawienniczego w powstającym

 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, współautor koncepcji scenariusza głównego wystawy:

- współtwórca wystawy plenerowej  prezentowanej  w Warszawie przed beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki

-wystawy poświęconej III pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 1987

-członek zespołu scenariuszowego Muzeum

-współtwórca wystawienniczego „Namiotu Spotkania”

- obecnie zatrudniony w Archiwum ks. Arcybiskupa Kardynała Kazimierza Nycza przy opracowywaniu zespołu akt Sekretariatu Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego.

 

Współpraca  z mediami (od 1989 r.):

- Polskie  Radio, Radio dla Ciebie, Radio Plus, Radio Józef, Radio TOK –FM, Radio Maryja ( udział w programach historycznych, publicystycznych itp.),  

- TVP - Program I, TVP Historia, TVP Kultura  oraz Telewizja Polsat : autor i realizator m.in. filmów dokumentalnych: „Powstanie Kościuszkowskie 1794-1994”; „<Burza> 1944 – lekcja historii”; „Chłop polski – historia ruchu ludowego”; „100 kilometrów na wschód od Lwowa”; „Kochany Panie Prezydencie”; „Nieznane karty z historii Warszawy”;

3. częściowy cykl „Spotkania z komunizmem” (pokazującego po raz pierwszy w TVP historię okupacji sowieckiej 1939-41 na Kresach Wschodnich) oraz  w ramach cyklu: „Kultura duchowa narodu” filmy: „Quantilla sapientia regitur mundus” o Pawle Jasienicy i „Jerzy Łojek”.

- Teatr Telewizji TVP  (od 2002 r.): współautor sztuki „Wierność” o ks. Jerzym Popiełuszce prezentowanej  na Scenie Faktu Teatru Telewizji (2010); konsultant historyczny spektakli Sceny Faktu

- „Magazyn Raj” TVP -  Redakcja  Katolicka : realizator cyklicznych, cotygodniowych

  programów dla młodzieży

- dziennik „Nowy Świat” – „Podróże i marzenia” (1990-1993) - współpracownik

- miesięcznik „Miejsca Święte” (od 1997 r.) - stały współpracownik

- kwartalnik „Christianitas” (od 1999 r.) - stały współpracownik

- konsultant historyczny przy pierwszym amerykańskim filmie dokumentalnym „Jerzy Popiełuszko The Messenger of the truth” Paula Henslera, nagradzanego na licznych festiwalach filmowych

 

Popularyzacja historii Polski i powszechnej:

- wykłady na uczelniach wyższych w kraju i zagranicą m.in.: Uniwersytet Gdański, University College London School of Slavonic and East European Studies, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warszawski, Wyższe Seminarium Duchowne we Lwowie

- wystąpienia na  sesjach, konferencjach panelach, etc.

- wykłady: dla dorosłych i młodzieży w ramach Klubu Historycznego im. gen. Stefana

  Roweckiego „Grota”, Kręgu Pamięci Narodowej, w szkołach średnich, zawodowych

  i podstawowych.

Książki i publikacje:

„Polacy w ZSRR 1917-1947” (współautor), Warszawa 1990;

- tomiki poezji: „Wiersze”, Warszawa 1991; „Krym i inne wiersze”, Kraków 1993:  

  „44   wiersze”, Warszawa 1999; „Kropla”, Warszawa 2006; „Nic niemożliwego”,

   Warszawa 2011 ; „Głos” Warszawa 2014

- scenariusz i opracowanie historyczne mapy: „Dziedzictwo Polski”, Warszawa 1998;

- współautor Teki Edukacyjnej IPN „Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński”,

   Warszawa 2003;

- „Ksiądz Jerzy Popiełuszko”, Warszawa 2004  (książka nagrodzona Srebrnym Krzyżem

   Katyńskim przez Krąg Pamięci Narodowej, 2005); w 2010 II wydanie (poprawione i

   uzupełnione) pt. „Nagroda dla księdza”

- „Tyś jest kapłanem na wzór…” (współautor), Katowice 2010,

 - „Czas przemian 1979 -1989. Znaczenie pierwszych trzech pielgrzymek Jana Pawła II do

    Ojczyzny”, Warszawa 2010.

- „Prymas Stefan Wyszyński w służbie Bogu, człowiekowi i narodowi”, Warszawa 2011

- w przygotowaniu: kolejna książka o życiu ks. Jerzego Popiełuszki oraz zbiór esejów o historii i sztuce

 

Artykuły:

 - w: „Rzeczypospolitej”, „Plusie Minusie””, „Naszym Dzienniku”, „Przeglądzie Katolickim”, „Arcanach”, „Christianitas”,„Miejscach Świętych”, „Gazecie Polskiej”, „Gościu Niedzielnym”, „Teologii Politycznej”, „Trzeźwymi bądźcie” „Na poważnie” „Nowym Państwie”, „Biuletynie IPN” , „W sieci historii”.

- w publikacji : ”Media w PRL,  PRL w mediach” (Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji „Propaganda w PRL” – artykuł pt.: ”Obraz historii Polski w kinie i telewizji PRL”, Gdańsk 2003

- wiersze publikowane m.in. w: „Akcencie”, „Arce”, „Arcanach”, „Frondzie”, „Kulturze Niezależnej”, „Migotaniach”, paryskiej „Naszej Rodzinie”, nowojorskim „Nowym Dzienniku”, „Powściągliwości i Pracy”,  „Przeglądzie Katolickim”, „Tygodniku Powszechnym”, „Toposie”; „Tytule”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Christianitas”, „44”.

Źródło: Strona internetowa Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej

www.stolicaapostolska.msz.gov.pl