Rozwój współpracy polsko-włoskiej. Atrakcyjność Specjalnych Stref Ekonomicznych - Nasz Swiat
24
Pt, wrzesień

Włochy

Sala Pinnifarina w siedzibie włoskiej Confindustrii była świadkiem spotkań przedstawicieli polskich Specjalnych Stref Ekonomicznych z włoskimi przedsiębiorcami. 

 

Prezentacje stref, spotkania i rozmowy o inwestycjach. Sala Pinnifarina w siedzibie włoskiej Confindustrii była świadkiem spotkań przedstawicieli polskich Specjalnych Stref Ekonomicznych z włoskimi przedsiębiorcami. Owocne prace w trakcie seminarium stanowią kolejny element pogłębiania ekonomicznej współpracy Polski i Włoch.

7 listopada w siedzibie włoskiej organizacji przemysłowców i przedsiębiorców Confindustria, odbyło się seminarium poświęcone rozwojowi ekonomicznej współpracy polsko-włoskiej  „Włochy-Polska: Zwiększenie Dwustronnej Współpracy Ekonomicznej. Szanse dla inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych”. Wydarzenie miało na celu przedstawienie atrakcyjności inwestycji w obszarze czterech Specjalnych Stref Ekonomicznych działających na terenie Polski, a także zachęcenie włoskich przedsiębiorców  do rozpoczęcia tam działalności.

 Seminarium zostało zainaugurowane przez Ambasadora RP w Rzymie, Tomasza Orłowskiego, który podkreślił obecną skalę i  znaczenie polsko- włoskich powiązań gospodarczych, a także atrakcyjność inwestycyjną (25 miejsce na świecie) i potencjał Polski. Ambasador zwrócił również uwagę na wyzwania stojące przed krajem, jak między innymi pułapka państw średniego dochodu, wyzwania demograficzne, czy pułapka przeciętnego produktu. Odpowiedzią mają być działania przyjęte w ramach tzw. Planu Morawieckiego, stwarzające także możliwości dla włoskich inwestorów.

 

Ilaria Vescovi, Prezes Grupy Technicznej Globalizacji Terytoriów Confindustrii, wskazała na silne relacje łączące oba kraje w zakresie gospodarki: Włochy są piątym najważniejszym partnerem ekonomicznym w Polsce, a włoskie technologie cieszą się dużym uznaniem. Fabrizio Lucentini, Dyrektor Generalny ds. polityki globalizacji we włoskim Ministerstwie Rozwoju zwrócił uwagę na spójne spojrzenie obu krajów co do znaczenia i roli polityki przemysłowej, docenił także bardzo dobrą współpracę w Brukseli w tym obszarze.

 

Przedstawiciele polskich stref ekonomicznych z Katowic, Krakowa, Łodzi i Mielca mieli okazję zaprezentować atrakcyjność swojego terytorium dla zagranicznych inwestycji, przedstawiając nie tylko najnowsze dane dotyczące konkretnych terenów, ale prezentując także metody wsparcia dla zagranicznych firm, które będą dostępne do końca 2026 roku. Niezwykle cenne okazały się wystąpienia włoskich przedsiębiorców, którzy od wielu lat działają w Polsce. Swoje wyniki i pozytywne doświadczenie zaprezentowały takie firmy jak Sest, Brembo, Whirlpool i ADR. Wszystkie podkreśliły nie tylko ogromną rolę ułatwień fiskalnych dostępnych w Polsce, pomoc w przejściu przez wymogi biurokratyczne oferowaną ze strony stref, lecz także relatywnie niższe koszty inwestycji. Ważnym, jeśli nie najważniejszym czynnikiem w wyborze naszego kraju okazała się także dostępność wykwalifikowanej siły roboczej. Kraj może poszczycić się ponadprzeciętną jakością szkolnictwa.

 

Po krótkich prezentacjach każdej ze stref, przedstawiciele obu stron mieli okazję konfrontacji na indywidualnych spotkaniach B2B. Dla włoskich przedsiębiorców była to niewątpliwie niezwykle cenna okazja do lepszego poznania warunków rozwoju oferowanych przez każde z prezentowanych obszarów, zasięgnięcia porad specjalistów i przedstawienia własnego planu inwestycyjnego. Spotkania cieszyły się dużą frekwencją włoskich firm, które rozważają rozpoczęcie współpracy i ulokowanie przedsiębiorstw w Polsce.

Źródło: Serwis Ambasady RP w Rzymie