Święto Niepodległości w Katolickiej Szkole Podstawowej w Rzymie - Nasz Swiat
02
So, lipiec

Włochy

Gościem honorowym był p. ppłk Eryk Jankowski – żołnierz 2 Korpusu gen. Wł. Andersa – podczas kampanii włoskiej dowódca plutonu szturmowego w 3. szwadronie 12 Pułku Ułanów Podolskich.

 14 listopada br. w Katolickiej Szkole Podstawowej w Rzymie odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Gościem honorowym był p. ppłk Eryk Jankowski – żołnierz 2 Korpusu gen. Wł. Andersa – podczas kampanii włoskiej dowódca plutonu szturmowego w 3. szwadronie 12 Pułku Ułanów Podolskich.

 

Spotkanie z p. ppłk. Jankowskim było okazją do przybliżenia uczniom historii 12 Pułku Ułanów Podolskich – jednostki wyjątkowej - której dzieje splotły się z trudną drogą wielu pokoleń Polaków, zmierzających ku niepodległej Ojczyźnie. Znaczenie słów „BÓG HONOR I OJCZYZNA” widniejących na sztandarze pułkowym, wyjaśnił dzieciom w krótkiej katechezie Duszpasterz Szkoły ks. Sebastian Sosnowski TChr.


 
Nasz gość honorowy przybył na spotkanie w towarzystwie członka Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich – p. Waldemara Zientary, który swoją opowieścią o bohaterach sprzed lat wzbudził nawet w najmłodszych uczniach ogromne zainteresowanie. Ułańskie piosenki przygotowane pod kierunkiem s. Niny Kułak CR ożywiły całą uroczystość i wprawiły wszystkich w iście patriotyczny nastrój.


 
Pan ppłk. Jankowski porównał naszą uroczystość do swojego spotkania z powstańcami styczniowymi 1863 roku, w której uczestniczył jako nastolatek ponad 80 lat temu. Wspominając, nie bez wzruszenia, to odległe wydarzenie, stworzył  pomost między pokoleniami oddzielonymi od siebie 150 laty zawiłej historii naszego kraju.

 

Zgodnie z tradycją naszej szkoły, uczniowie klas pierwszych przystąpili w czasie uroczystości do egzaminu z „Katechizmu polskiego dziecka”. Zdaniem p. ppłk. Jankowskiego, zdali ten egzamin doskonale.

Na koniec spotkania p. Waldemar Zientara przekazał naszej szkolnej społeczności pozdrowienia od pana ppłk. rez. Ryszarda Wietrzykowskiego - Prezesa Koła Żołnierzy 12 Pulku Ułanów Podolskich. 

Za pamięć i ciepłe słowa serdecznie dziękujemy!

Uroczystość zakończyła się wspólną modlitwą za Ojczyznę, odśpiewaniem hymnu państwowego oraz zrobieniem pamiątkowego zdjęcia.


Z serca dziękujemy Panu Ppłk. Erykowi Jankowskiemu za wizytę w polskiej szkole katolickiej w Rzymie. To dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Wspólnie spędzone chwile pozostaną na zawsze w naszej pamięci.
 

Agata Rola-Bruni
dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej
przy kościele św. Stanisława B.M. w Rzymie