Wkład imigrantów we Włoszech do produktu krajowego brutto to 127 mld euro - Nasz Swiat
22
Wt, czerwiec

Włochy

Imigranci pracujący we Włoszech warci są tyle, co Fiat. Najnowsze dane raportu Fundacji Leone Moressa.

Z najnowszego raportu “L’impatto fiscale dell’immigrazione” (Ekonomiczny wpływ imigracji) przygotowanego przez Fundację Leone Moressa wynika, że wkład imigrantów zatrudnionych w Italii do produktu krajowego brutto wynosi 127 mld euro, czyli prawie tyle ile wynosi wkład włoskiego koncernu motoryzacyjnego Fiat (z czego 11 mld euro to coroczne wpłaty na ubezpieczenie społeczne, 7 mld podatku dochodowego Irpef). Natomiast koszty na imigrację wynoszą 2% wydatków publicznych, czyli 15 mld euro.

W opracowaniu ukazano także korzystny wpływ na demografię Włoch napływu imigrantów, ponieważ większość cudzoziemców (78,1%), którzy zdecydowali się na osiedlenie tutaj jest w wieku produkcyjnym. Niestety 66% cudzoziemców w przeciwieństwie do mieszkańców Półwyspu Apenińskiego wykonuje prace nisko wykwalifikowane, które tylko nieznacznie uzasadnione jest niskim poziomem ich wykształcenia. Sytuacja ta ma odzwieciedlenie w różnicach w wynagrodzeniu pomiędzy rodowitymi Wlochami a przybyszami.

Pod względem emerytur, z 16 milionów emerytów w całym kraju tylko ok. 100 tys. to obcokrajowcy.

Stranieri in Italia, am