Włochy: 600 euro miesięcznie dodatku na opiekunkę lub żłobek - Nasz Swiat
02
So, lipiec

Włochy

Jak otrzymać 600 euro dodatku na żłobek lub opiekunkę.

 

Rzym – 4 lutego 2016 – Powrócił dodatek dla matek, które chcą (lub muszą) wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim (maternità obbligatoria). Nawet 600 euro miesięcznie na opiekunkę lub żłobek przez maksymalnie pół roku mogą otrzymać pracujące kobiety, które rezygnują z urlopu wychowawczego (congedo parentale facoltativo).

Obecnie rząd przeznaczył na ten cel kwotę 20 milionów euro. Świadczenie przysługuje zarówno Włoszkom  jak i cudzoziemkom ubezpieczonym w INPS (włoskim zakładzie ubezpieczeń społecznych), zatrudnionym zarówno w państwowych instytucjach  jak i prywatnych firmach. Dodatek nie przysługuje pomocom domowym (lavoratrici domestiche).

Matki, wykonujące wolne zawody lub prowadzące własną działalność gospodarczą mogą otrzymać dodatek, o ile są ubezpieczone w INPS   (gestione separata Inps), ale tylko przez okres 3 miesięcy.

Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć w ciągu 11 miesięcy od zakończenia tzw. obowiązkowego urlopu macierzyńskiego. Wysokość dodatku zależy od wymiaru godzin pracownicy. Przykładowo matka pracująca na pół etatu może otrzymać 50% maksymalnej kwoty dodatku, czyli 300 euro.

Sposób wypłacania dodatku zależy od tego w jaki sposób zostanie on wykorzystany. Jeżeli ma posłużyć na pokrycie czesnego za żłobek, wówczas zostaje przekazany bezpośrednio danej placówce opiekuńczej. W przypadku, kiedy matka zatrudnia nianię do opieki nad dzieckiem, dodatek zostaje wypłacany w formie bonów z  INPS.

Wnioski są przyjmowane od 2 lutego do 31 grudnia 2016 roku (lub do wyczerpania zasobów funduszu rządowego).

W  jaki sposób składa się wniosek?

Za pośrednictwem strony INPS:  (www.inps.it > Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia) lub poprzez patronaty.

Tutaj znajduje się komunikat i instrukcja opublikowana przez INPS.

Warto wiedzieć!
Co to jest maternità obligatoria?  - Włoskie prawo przewiduje obowiązek  zaprzestania przez kobietę wykonywania pracy zawodowej na dwa miesiące przed narodzinami dziecka i trzy miesiące po porodzie (słowem, 5 miesięczny urlop macierzyński jest we Włoszech obowiązkowy).
Jednak, jeżeli nie istnieje żadne niebezpieczeństwo dla dziecka, kobiety mogą pracować do jednego miesiąca przed urodzeniem i pozostać z noworodkiem 4 miesiące po narodzinach.

oprac. D.W.

Źródło: Stranieriinitalia.it