Zniesiono obowiązek naklejania tagliando di assicurazione na szybach pojazdów - Nasz Swiat
04
So, grudzień

Włochy

Nowość ta dotyczy także 2,6 mln imigrantów.

 

Od 18 października nie trzeba naklejać odcinka ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (RC auto) pojazdu na szybie pojazdu. Od teraz policja oraz vigili mogą sprawdzić w bazie danych, czy opłaciliśmy obowiązkowe ubezpieczenie.

Nowość ta dotyczy także 2,6 mln imigrantów, których pojazdy zarejestrowane są we Włoszech, i którzy stanowią ponad 7% ogółu. Według danych, najwięcej pojazdów zarejestrowanych jest na obywateli Rumunii (380 tys.), Albanii (230 tys.) oraz Maroka (220 tys.).

Zaświadczenie o opłaceniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej należy posiadać podczas jazdy na pokładzie pojazdu.

Obowiązek naklejania odcinka ubezpieczenia istniał we Włoszech od lat ’70. Jednak, jak pokazują statystyki nie był on skuteczny. W 2014 roku około 3,9 mln pojazdów (8,7% ogółu) poruszały się po włoskich drogach bez opłaconego ubezpieczenia. Okazało się, że wymagany odcinek był łatwy do podrobienia.

Z pewnością, jeszcze przez pewien okres czasu ubezpieczyciele będą wydawać właścicielom pojazdów tagliando di assicurazione, jednak to kierowcy decydować będą czy naklejać go na szybie, czy też nie.

Należy przypomnieć, że poruszanie się pojazdem nieubezpieczonym grozi mandatem w wysokości od 841 do 3366 euro i konfiskatą pojazdu.

Jak sprawdzić, czy pojazd jest ubezpieczony?
Na stronie internetowej www.ilportaledellautomobilista.it, w zakładce SERVIZI ONLINE – VERIFICA COPERTURA RCA można sprawdzić, podając rodzaj pojazdu i numer tablicy rejestracyjnej, czy dany pojazd posiada ubezpieczenie.

EP i AM