Punkty Poradnictwa i Informacji Prawnych w Rzymie - Nasz Swiat
02
So, lipiec

Nie przegap

Od 1 marca b.r. działają w Rzymie dwa Punkty Poradnictwa i Informacji Prawnych, zorganizowane przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie przy współpracy Duszpasterstwa Polaków w Kościele św. Stanisława przy Via Botteghe Oscure oraz Duszpasterstwa Polaków w Kościele MBNP przy Via Merulana.

Punkt na via Botteghe Oscure 15 jest czynny  w każdy czwartek w godzinach od 14.00 do 16.00. Osoby zainteresowane przyjmowane są w pomieszczeniu Biura Informacji dla Pielgrzymów.

Punkt na via Merulana 31 czynny jest w każdy czwartek w godzinach od 17.00 do 19.00. Osoby zainteresowane przyjmowane są w Salce Polskiej.
Na miejscu udzielane są informacje z zakresu pobytu we Włoszech, prawa pracy, ubezpieczenia zdrowotnego oraz emerytalnych i rentowych zabezpieczeń społecznych.

Porady są całkowicie bezpłatne.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie