Polscy uczniowie w światowej czołówce - Nasz Swiat
30
Pt, lipiec

Z Konsulatu RP w Mediolanie
Polscy uczniowie są wśród najlepszych pod względem umiejętności rozumowania w naukach przyrodniczych, czytania i interpretacji oraz zdolności matematycznych - wynika z badania PISA przeprowadzonego przez OECD wśród ponad pół miliona 15-latków z 65 krajów. Wyniki młodych Polaków znacznie przekraczają średnią dla państw OECD.
 

Uczniowie z Polski zajęli dziewiąte miejsce w kategorii "rozumowanie w naukach przyrodniczych", zaś 10 w czytaniu i interpretacji. Okazali się też bardzo dobrymi matematykami zajmując 14 miejsce w tej dziedzinie, w niej także nastąpił największy awans młodych Polaków, którzy w poprzednich badaniach PISA (Programme for International Student Assesment) zajmowali miejsca w okolicach średniej dla państw OECD.

Wyniki polskich gimnazjalistów w umiejętnościach matematycznych wyróżniają się także na tle innych państw europejskich - to czwarty rezultat wśród państw Unii Europejskiej i szósty na całym kontynencie.

W naukach przyrodniczych 15-latkowie z naszego kraju zajęli miejsce na podium za Finami i Estończykami, na świecie wyprzedzając między innymi USA i Francję.

Badanie PISA wykazało, iż w Polsce jest coraz mniej uczniów z najsłabszymi wynikami, powiększa się za to liczba prymusów, stanowiących już, jeżeli chodzi o zdolności matematyczne, 5 proc. całej badanej grupy.

PISA to dwugodzinny test składający się z pytań wielokrotnego wyboru i pytań otwartych, opartych na sytuacjach, z którymi można spotkać się w codziennym życiu. OECD bada w ten sposób ogromną grupę 510 tys. uczniów z 65 krajów członkowskich tej organizacji. Wśród nich młodzi ludzie z 25 państw wykazali się lepszymi wynikami, niż w poprzednich latach. Poza Polską, wyraźnie poprawiła się jakość edukacji w Brazylii, Niemczech, Izraelu, Włoszech, Meksyku, Portugalii, Tunezji i Turcji. Bardzo dobre rezultaty w teście osiągnęli uczniowie ze wschodniej Azji, a także Liechtensteinu, Szwajcarii i Holandii.

Badanie zostało przeprowadzone przez OECD już po raz piąty.

Informacja pochodzi z oficjalnej strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie

www.mediolan.msz.gov.pl