Polonijny opłatek ze stowarzyszeniem ‘Insieme’. Relacja - Nasz Swiat
28
Wt, czerwiec

Nasze sprawy

Jeszcze nie tak dawno przyjaciele Stowarzyszenia “Insieme” bawili się na Zabawie Andrzejkowej w rytm przebojȯw zespołu Marcus, a już nadszedl czas Ṡwiat Bożego Narodzenia… Jest to dla nas wszystkich czas refleksji, przemyśleń i modlitwy, jest to rȯwnież czas spotkań i składania sobie życzeń światecznych. 

Myślac o rodakach, ktȯrzy ten czas spędzają daleko od rodziny i ziemi ojczystej, Stowarzyszenie “Insieme” przy wspȯłpracy z naszym polonijnym artystą Alkiem Nowakiem zorganizowało 18 grudnia “Polski opłatek” w kościele Sw. Stanisława w Rzymie.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, ktȯrą poprowadził ksiądz Antoni, po czym goście przeszli do auli Jana Pawla II, gdzie ks. Antoni przywitał i pobłogoslawił wszystkich obecnych. Następnie wiceprezes Edyta Felsztyńska i prezes Stowarzyszenia “Insieme” Bożena Wrȯblewska,  przedstawiły w skrócie działaność stowarzyszenia oraz przywitały wszystkich rodakȯw. Sala przysłowiowo “pękała w szwach”! Fakt ten świadczy o tym, jak bardzo potrzebne i dobrze odbierane są tego typu spotkania. Łaczymy się w takich chwilach jeszcze bardziej  kultywując nasze polskie tradycje i zwyczaje. 

Jedna z przepięknych naszych tradycji jest dzielenie sie opłatkiem - tak bardzo polskie, tak bardzo nasze! To właśnie przy dzieleniu się opłatkiem i składaniu sobie światecznych życzeń – niejedna łza zakręciła się w oczach uczestnikȯw spotkania.

Swoją obecnością zaszczycił nas pan konsul Grzegorz Kozuba, ktȯry przekazał życzenia świateczne w imeniu Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie.

Mielśimy też zaszczyt gościć księdza Pawła Ptasznika – rektora kościoła św. Stanisława w Rzymie.

Edyta Ṡcibor przedstawiła historię dzielenia się opłatkiem i recytowała wiersze naszych polskich poetów o tematyce światecznej.

Szczegȯlnie serdecznie był przyjęty przez Polonię rzymską występ polskiej sopranistki Urszuli Rojek, która na tą okazję przyjechała do nas z Wiednia. Niektȯrzy z nas mieli możliwość posłuchać p. Rojek podczas jej październikowego występu na IV Zjeździe Polonii Europejskiej w Rzymie.

Kolejny polski artysta, ktȯry uświetnił ten wyjątkowy dzień to Alek Nowak. Artysta zaprezentował kolędy własnego autorstwa wzbudzając niemałe wzruszenie wsród obecnych.

Bardzo miłym akcentem był występ kolejnej młodej, polskiej artystki Wanesy Kowal, która wraz z włoskimi przyjaciółmi wykonała kolędy w języku polskim i angielskim. Nie po raz pierwszy już obywateli włoskich zafascynowały polskie tradycje i obyczaje.

Niedzielne popołudnie zakończyło się poczęstunkiem ufundowanym przez restaurację “I Gabbiani” – Pala Cavicchi - Ciampino. Dyrekcja lokalu tym sympatycznym gestem dziękuje Polonii rzymskiej za całoroczną obecność i dołącza się do życzeń światecznych.

Stowarzyszenie “Insieme” składa serdeczne podziękowania dla ks. Jana Głȯwczyka, za możliwość organizacji tej inicjatywy w kościele Ṡw. Stanisława i dziękuje też wszystkim artystom, ktȯrzy przyczynili się do świetności  tego eventu.

Stowarzyszenie „Insieme” 

zdjęcia :  Robert Kowal