Konkurs poetycki dla Polonii rzymskiej „Bursztynowy zwierzyniec” - Nasz Swiat
28
So, maj

Nie przegap

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie poetyckim dla Polonii rzymskiej.

 

 

Jeżeli lubisz pisać poezje podziel się swoją pasją pisarską i weź udział w konkursie  poetyckim "BURSZTYNOWY ZWIERZYNIEC", przygotowanym przez Katolicką Szkołę Podstawową oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Le Rondini”. Konkurs zorganizowany jest w ramach Projektu "Rzymskie spotkania z bursztynem" współfinansowanego z funduszy polonijnych MSZ. Patronem medialnym jest Serwis Informacyjny dla Polaków we Włoszech "Nasz Świat".

 

Celem konkursu skierowanego do  dzieci, młodziezy i dorosłych, jest rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką wśród Polonii rzymskiej,  rozwijanie wyobraźni twórczej inspirowanej tematyką bursztynu, poznawanie i popularyzowanie informacji związanych z bursztynem, upowszechnienie piękna języka polskiego, stwarzanie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu odbiorców oraz promocja uzdolnionych młodych i starszych twórców poprzez publikację nagrodzonych wierszy w prasie polonijnej i na innych stronach internetowych.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i wypełnienie karty zgłoszeniowej. Na prace konkursowe czekamy do 30.08.2016r.

 

Szczegółowych informacji w sprawie uczestnictwa w konkursie udzielają organizatorzy:  Katolicka Szkoła Podstawowa w Rzymie. Tel. 3271790149; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Le Rondini. Tel. 3897875133; 3277475562.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!                                                                                                                                   

 

Agata Rola-Bruni, Iwona Bigos   

 

Fot. Aleksander Chmiel. Inkluzja w bursztynie ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.

 

Karta zgłoszeniowa

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 ORGANIZATOR:

 

Katolicka Szkoła Podstawowa w Rzymie

 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Le Rondini

 

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY:

 

Serwis Informacyjny dla Polaków we Włoszech Nasz Świat.  www.naszswiat.net

 

 

 

Konkurs zorganizowany jest w ramach Projektu "Rzymskie spotkania z bursztynem" współfinansowanego z funduszy polonijnych MSZ.

 

 

 

I. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 

Konkurs przeznaczony jest dla Polonii rzymskiej: dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkających w Rzymie i okolicy.

 

Warunkiem udziału jest przesłanie jednego samodzielnie napisanego, niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach wiersza.

 

Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać wiersz nawiązujący  tematycznie do inkluzji owadów  i innych zwierząt w bursztynie.

 

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

 

- dzieci (nie więcej niż 8 wersów), - młodzież i dorośli  (nie więcej niż 12 wersów)

 

Pod wierszem należy umieścić kartę zgłoszeniową oraz krótką notkę o sobie.

 

 

 

 

II. CELE KONKURSU:

 

rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką wśród Polonii rzymskiej,

 

rozwijanie wyobraźni twórczej inspirowanej tematyką bursztynu,

 

upowszechnienie piękna języka polskiego,

 

stwarzanie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu odbiorców,

 

promocja uzdolnionych młodych i starszych twórców poprzez publikację nagrodzonych wierszy w prasie polonijnej i na innych stronach internetowych.

 

 

 

 

III. TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

 

Prace należy przesłać do dnia 30 sierpnia 2016 r. na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w temacie „Konkurs Bursztynowy Zwierzyniec”

 

 

 

IV. OCENA JURY I NAGRODY:

 

Wiersze zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatorów konkursu w trzech kategoriach wiekowych,  zgodnie z następującymi kryteriami: zgodność treści wiersza  z tematem; oryginalne ujęcie tematu; poprawność językowa; bogate słownictwo; dobór środków stylistycznych; swoboda języka poetyckiego.

 

Organizatorzy konkursu przewidują dla zwycięzców nagrody i dyplomy.

 

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i łączenia kategorii.

 

Decyzje Jury są ostateczne.

 

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem do 10 września br. Informacja zamieszczona będzie również na stronie www.naszswiat.net

 

Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom konkursu odbędzie się w drugiej połowie września.

 

 

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na opublikowanie  niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników.

 

Organizator nie zwraca otrzymanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w internecie lub w prasie bez zgody autorów i honorarium.

 

Nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego wręczenia nagród przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych konkursach.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

 

 

 

Wszelkie informacje związane z konkursem można uzyskać u organizatorów konkursu.

 

Tel. 327 179 0149;   389 787 5133;   327 747 5562.