Żyć we Włoszech - Nasz Swiat
20
N, czerwiec

W dwujęzycznej edukacji dziecka warto poszukiwać ciekawych metod i środków dydaktycznych wspierających naukę języka polskiego. Takich, które – oprócz samej nauki języka – dają dziecku możliwość realizacji w różnych formach ekspresji.
Proponuję zachęcić dziecko do tworzenia rodzinnych, tematycznych albumów.
Dlaczego?

Pisałam już o uniwersalizmie i interkulturowym wymiarze bajki i baśni. Te formy literackie, obecne w różnych kulturach, stanowią doskonały pretekst i argument do zaangażowania w proces dwukulturowego (wielokulturowego) wychowania dzieci zarówno polskojęzycznych, jak i włoskojęzycznych (obcojęzycznych) członków rodziny czy znajomych. W ten sposób umożliwiamy dziecku poznanie różnych, odmiennych kręgów kulturowych, które nie pozostają w izolacji, ale wzajemnie się przenikają.

Literatura bowiem jest jednym z najbezpieczniejszych i najciekawszych tematów dyskusji w kontekście dwukulturowości (wielokulturowości).

Przedstawicielom różnych kultur i języków pozwala odnaleźć wiele literackich podobieństw i aluzji, co bez wątpienia zbliża. Natomiast literackie czy szerzej kulturowe różnice konstruktywnie wykorzystane, bogacą w wielu aspektach. Dodatkowo, takie działanie pozytywnie wpływa na wzmocnienie znaczenia czy prestiżu języka polskiego jako języka mniejszościowego.

Podkreślę również, że wybór form literackich takich jak bajka czy baśń pozwoli uniknąć zawężenia kręgu uczestników dyskusji, a przede wszystkim bezpośrednio zaangażuje dzieci.

Obok bajki i baśni warto popularyzować legendę. Przedstawię kilka moich przykładów. Czytaj więcej >>

Alicja Lejkowska

Darmowa multimedialna aplikacja edukacyjna “Polska Inspiruje” opracowana została z myślą o potrzebach dzieci polskich mieszkających na stałe za granicą. Aplikacja to podróż w czasie, podczas której dzieci poznają osiągnięcia dziewięciu Polaków sławnych na całym świecie. Zawiera dziewięć mini gier, które w zabawny, prosty i przyjazny dziecku sposób prezentują dokonania głównych bohaterów tym samym rozbudzając zainteresowanie dzieci polską kulturą i dziedzictwem narodowym. Dziecko staje się pomocnikiem naszych sławnych rodaków pracując wraz z nimi nad niezwykłymi odkryciami, które na zawsze zmieniły świat i zainspirowały kolejne pokolenia.

“Polska Inspiruje” odwołuje się do zyskującego coraz większe poparcie w edukacji nurtu “wykorzystaj swój talent, znajdź swoją pasję”. Prezentując wizerunki znakomitych Polaków i ich największych osiągnięć pragniemy inspirować dzieci promując wiarę we własne siły, rozwijanie zainteresowań i podążanie za swoją pasją.

Do prezentacji treści edukacyjnych związanych z dziedzictwem polskim i wiedzą ogólną aplikacja “Polska Inspiruje” wykorzystuje podejście “Aktywnego Uczenia się” (Active Learning), którego najważniejszą zasadą jest nauka poprzez zaangażowanie, doświadczanie i samodzielne rozwiązywanie problemów.

I tak na przykład w laboratorium Marie Skłodowskiej-Curie podczas eksperymentowania z substancjami chemicznymi dziecko poznaje międzynarodowe oznaczenia zagrożeń i niebezpieczeństw. Budując pojazd księżycowy Mieczysława Bekkera dziecko odkrywa, czym taka maszyna różni się od zwykłego samochodu i co się z nią w końcu stało. Udając się na wyprawę w góry z Wandą Rutkiewicz czy na spacer do lasu z Władysławem Szaferem dziecko dowiaduje się, kto uratował polskiego żubra i co należy zabrać na górską wycieczkę. Ze Stanisławem Reymontem zaś ma wyjątkową okazję pobawić się słowami i sprawdzić co z tego wyniknie.

Aplikacja powstała przy współpracy z doświadczonymi pedagogami i metodykami z Fundacji Enabling Environments z Wielkiej Brytanii, którzy od wielu lat działają na rzecz środowisk polonijnych oraz doskonale rozumieją potrzeby i wysokie wymagania polskich dzieci wychowujących się na emigracji.W aplikacji zastosowano szereg nowoczesnych podejść edukacyjnych, takich jak Pozytywna Pedagogika czy Inteligencje Wielorakie, które sprawiają, że aplikacja jest całkowicie przyjazna dziecku i uwzględnia szereg indywidualnych preferencji dziecka. Pozytywne przekazy i wizerunki wzmacniają w dziecku pewność siebie a zabawne animacje, odgłosy, narracje oraz zróżnicowane konteksty i zadania odwołują się m.in. do inteligencji wzrokowo-przestrzennej, słuchowej, logiczno-matematycznej czy naturalistycznej dziecka. Wykorzystanie w tle najpiękniejszych utworów polskiej muzyki klasycznej takich autorów jak Chopin, Moniuszko czy Wieniawski nie tylko wspiera inteligencję muzyczną, ale w subtelny lecz niezwykle efektywny sposób promuje polskie dziedzictwo narodowe.

Rodziców i edukatorów z polskich szkół sobotnich zapewne ucieszy fakt, iż aplikacja wspiera rozwój mowy polskiej i umiejętności czytania, które wciąż stanowią jedne z największych wyzwań dla dzieci polonijnych oraz ich nauczycieli. Autorzy zastosowali w niej podejście Globalnego Czytania na każdym poziomie gry. Oznacza to, że ilustracjom towarzyszą podpisy i modelowa narracja lektorów, co jest także ukłonem w kierunku dzieci niedosłyszących, niedowidzących oraz z zaburzeniami lub opóźnieniami rozwoju mowy. Aplikacja skierowana jest do dzieci w wieku 5-8 lat i z powodzeniem może zostać wykorzystywana jako dodatkowa pomoc naukowa zarówno w domu jak i w szkołach sobotnich.

Aplikacja “Polska Inspiruje” jest dostępna za darmo na telefony komórkowe, tablety i iPady w największych serwisach dystrybucyjnych takich jak Google Play i App Store.

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.rodziceprzyszlosci.polskainspiruje
https://itunes.apple.com/app/polska%20inspiruje/id946864281?mt=8
http://rodziceprzyszlosci.pl/polskainspiruje/

Aplikacja powstała w ramach projektu „Wzmacnianie i aktywizacja środowisk polskich. Regranting” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku”. Aplikacja Polska Inspiruje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Rodzice Przyszłości. Utwór powstał w ramach Konkursu na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o zadaniu publicznym „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”.

Niniejszy artykuł pochodzi ze strony internetowej www.dobrapolskaszkola.com.

Wczoraj przeczytałam post Eli CZYTAM PROSTE TEKSTY – Wtorkowe czytaneczki. Tych książeczek jeszcze nie mam. Ale – skoro mowa o ciekawych publikacjach dla dzieci dwujęzycznych - postanowiłam podzielić się refleksją na temat Zabaw Tutusia. Gdzie jesteś?” Elżbiety Ławczys i Faustyny Mounis.

Bo to jest jeden z ulubionych zestawów edukacyjnych mojej córki.

Czytaj więcej>>

Alicja Lejkowska

 

 

Język, czyli społecznie ukształtowany system budowania wypowiedzi to coś, bez czego nie wyobrażamy sobie codziennego funkcjonowania w społeczeństwie. Mówiąc o języku, mamy najczęściej na myśli ludzką mowę. Wypowiadane przez nas słowa
są odbierane przez słuchaczy i przetwarzane, dzięki czemu bez problemu możemy się porozumieć. Na co dzień nie zastanawiamy się nad rzeczami, które wydają się oczywiste.Nie doceniamy tego, że możemy chodzić, słyszeć czy mówić. Okazuje się jednak, że każdego roku wiele języków wymiera.

Taka informacja skłania do myślenia, bo zwraca uwagę na potrzebę pielęgnowania języka rodzimego każdego dnia. Częste czytanie rozwija słownictwo, dzięki temu łatwiej posługiwać się językiem, konstruować zdania i lepiej wyrażać swoje myśli. Zatemwarto zachęcać dzieci, aby od najmłodszych lat czytały i poznawały nowe, polskie słowa,
np. poprzez zabawę. Badania naukowe dowodzą, że dziecko może równolegle przyswajać dwa języki bez większych trudności. Wielojęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Mózg otrzymuje zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i umiejętności, które na tym etapie rozwoju utrwalają się nadzwyczaj szybko
i efektywnie.

Luty to miesiąc, w którym szczególna uwaga jest skupiona na ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. 21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to zostało ustanowione przez UNESCO jako upamiętnienie wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 r. pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Podobna sytuacja mogła spotkać również język, w którym czytasz ten artykuł. W przeszłości terytorium Polski było najeżdżane, grabione i poddawane wpływom innych państw, a nasz język ojczysty czy dorobek kulturowy wielokrotnie były narażane na zniszczenie. Gdyby nie walka naszych przodków o niepodległość, nie wiadomo jak potoczyłyby się losy języka polskiego.

Należy pamiętać, że poprawne używanie języka buduje nasz wizerunek oraz ułatwia bezbłędną komunikację. Często pisownia i wymowa wpływa na to, jak jesteśmy postrzegani przez innych. Przy okazji tego święta warto pomyśleć, jak dbamy o rozwój polskiego słownictwa naszych dzieci i w jakiej kondycji jest nasz język – język polski?  Dzięki, któremu rozumiemy choćby ten tekst.

Każdego roku wiele organizacji realizuje kampanie mające na celu zwrócenie uwagi na problem poprawności języka polskiego, szczególnie u dzieci przebywających poza granicami kraju. Ze względu na obcojęzyczne otoczenie mogą one mieć trudności
w posługiwaniu się językiem polskim zarówno w mowie, jak i w piśmie. W tym roku taką akcję po hasłem: Mamo, Tato chcę mówić po polsku!  prowadzi m.in. Międzynarodowy Zespół Placówek Oświatowych, koordynator pierwszej polonijnej szkoły przez Internet. Kampania rozpoczęła się właśnie 21 lutego i ma na celu pokazanie, jak ważny jest język ojczysty,jak dużo dobrego może wnieść w kontaktach międzyludzkich, jak wiele pozytywnych emocji potrafi wywołać oraz jak może stać się dodatkowym atutem w przyszłej karierze zawodowej. Warto pomyśleć już dziś o przyszłości swoich dzieci!

Klip „Mamo, Tato chcę mówić po polsku!” można zobaczyć TUTAJ

Polskie Szkoły Internetowe Libratus

Polskie Szkoły Internetowe Libratus to projekt edukacyjny, wspierający polskie rodziny, przebywające za granicą. Nauka odbywa się w trybie tzw. nauczania domowego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.